Časopisy

 

Onkologická revue

Obrázek

Odborný recenzovaný časopis, který přináší nejnovější poznatky a témata z oblasti vědy a onkologie a příbuzných oborů.

 

 • Přináší informace o nových onkologických léčivech na českém a světovém trhu
 • Komentuje zajímavé vědecké práce a klinické studie z oblasti onkologie a příbuzných oborů
 • Nabízí možnost publikace komentářů účastníků odborných kongresů a sympozií přibližující čtenářům aktuální dění v onkologii
 • Vycházejí speciální čísla věnovaná jednomu oboru onkologie, např. pneumoonkologii, uroonkologii apod.
 • Nabízí možnost reprintování již publikovaných článků
 • Nabízí možnost publikace speciálního čísla na míru požadavků klienta
 • Každé vydání poskytuje prostor mladým autorům – klinickým onkologům a zaměřuje se na vysokou publikační úroveň textů
 • Všechny texty procházejí před vydáním odbornou recenzí
 • Ve spojení s netradičním pojetím grafiky splňuje nejvyšší nároky na tištěná média
 • Jednotlivá čísla vycházejí u příležitosti významných českých kongresů a ve formě speciálních čísel
 • Specifický vydavatelský projekt v onkologii, který si získal řadu příznivců

 

Podrobnější informace naleznete na webové stránce : http://www.onkologickarevue.cz

 

Předplatit časopis

 

Farmakoterapeutická revue

Obrázek

Odborný lékařský časopis zaměřený na farmakoterapii.
Je určen všem ambulantním specialistům včetně všeobecných praktických lékařů a internistů, farmakologům a farmaceutům.

 

 • Hlavním garantem časopisu je doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA.
 • Obsah časopisu přináší nejnovější poznatky a témata z oblasti vědy a medicíny, zvláště farmakoterapie
 • Přináší informace o nových léčivech na českém a světovém trhu
 • Komentuje zajímavé vědecké práce a klinické studie
 • Nabízí možnost publikace komentářů účastníků odborných kongresů a sympozií přibližující čtenářům aktuální dění v oblasti farmakoterapie a     farmaceutického průmyslu
 • Vycházejí speciální čísla věnovaná jednomu oboru medicíny
 • Nabízí možnost reprintování již publikovaných článků
 • Ve spolupráci s klientem nabízí možnost publikace speciálního čísla na míru jeho požadavkům
 • Každé vydání poskytuje prostor autorům různých specializací a zaměřuje se na vysokou publikační úroveň.
 • Všechny texty procházejí před vydáním odbornou recenzí
 • Ve spojení s originálním pojetím grafiky splňuje nejvyšší nároky na tištěná média
 • Jednotlivá čísla vycházejí u příležitosti významných českých kongresů

 

Podrobnější informace naleznete na webové stránce: http://www.farmakoterapeutickarevue.cz

 

Předplatit časopis