Onkologická revue 02/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 02/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 

Venetoclax – nový dron k nasazení proti chronické lymfocytární leukemii

Venetoclax – new drones to deploy against chronic lymphocytic leukemia

Tomáš Kozák

 

Bosutinib v léčbě chronické myeloidní leukemie

Bosutinib in the treatment of chronic myelogenous leukemia

Petra Bělohlávková

 

Monoklonální protilátky v léčbě relabovaného či refrakterního mnohočetného myelomu

Monoclonal antibodies in relapsed or refractory multiple myeloma treatment

Martin Štork

 

Crizotinib v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

Crizotinib in the treatment of nonsmall cell lung cancer

Ondřej Venclíček

 

Erlotinib v léčbě nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic – aktuální možnosti jeho použití, zkušenosti v ČR

Erlotinib in the treatment of patients with nonsmall cell lung cancer – current possibilities of its use, experience in the Czech Republic

Markéta Černovská

 

Aktuální možnosti léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Current treatment options for metastatic castrationresistant prostate cancer

Aneta Rozsypalová, Josef Dvořák, Igor Richter, David Buka, Jana Grimová, Michaela Matoušková

 

Sekvenční léčba docetaxel-cabazitaxel-enzalutamid v léčbě metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

The sequence of docetaxelcabazitaxel‐‐enzalutamid in men with metastatic castrationresistant prostate cancer

Ivo Kocák, Zdenek Řehák

 

Dlouholetá léčba karcinomu prostaty při správně zvoleném algoritmu léčby se zachováním vysoké kvality života

Longterm treatment of prostate cancer with a wellchosen treatment algorithm while maintaining a good quality of life

Adam Guňka, Markéta Pospíšková, Milan Kohoutek

 

Kde je správné místo pro imunoterapii pokročilého karcinomu ledviny?

Where is the right place for immunotherapy for advanced kidney cancer?

Hana Študentová

 

Olaratumab v klinických studiích

Olaratumab in clinical trials

Kateřina Kopečková

 

Stranová lokalizace kolorektálního karcinomu ovlivňuje prognózu i strategii léčby

The side location of colorectal cancer affects the prognosis and treatment strategy

David Vrána

 

Cytoreduktivní chirurgie a hypertermická peroperativní chemoterapie v léčbě malignit peritoneálních povrchů

Cytoreductive surgery and hyperthermic peroperative chemotherapy in the treatment of peritoneal surfaces malignancy

František Antoš, Pavel Vítek, Jiří Kopic, Josef Marx, Petr Bartoška

 

Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci u pacientů s nádorem

Prophylaxis and treatment of venous thromboembolism in patients with cancer

Petr Kessler

 

Druhé Kasuistiky z pediatrické praxe jsou na světě

 

Nová Interna pokřtěna

 

Další významný průlom v léčbě metastazujícího zhoubného melanomu