Učíme se vzájemně pomáhat, peníze jsou jen jednou z forem pomoci

03/2018

Se svým kamarádem Janem Černým v devadesátých letech objevili díru na trhu - dodávání kancelářských potřeb do firem. Úspěšnou firmu po 15 letech prodali a o několik let později založili nadaci Dobrý anděl. Jejich pomoc je založená na pravidelných příspěvcích rodinám, které zasáhla vážná nemoc. Níže přinášíme rozhovor s Petrem Sýkorou, spoluzakladatelem nadace Dobrý anděl.

 

Dobří andělé za 6 let pomohli již 5 000 rodin s dětmi. Jakou roli ve Vašem systému pomoci hrají lékaři, sestry, zdravotní a sociální pracovníci?

To je jednoduché - bez nich by Dobrý anděl neexistoval. Součástí každé přihlášky je totiž okénko vyplňované lékařem či sociálním pracovníkem. Bez toho, aby lékař svým podpisem potvrdil diagnózu pacienta, nemůžeme rodinu do systému pomoci zařadit. Fantastické je, že za uplynulých šest let se na tom podílelo již 2 600 lékařů a sociálních pracovníků. To znamená, že rodiny, kterým Dobří andělé pomáhají, žijí v každém koutě naší země.

 

Kolik nových rodin přijmete každý měsíc?

Každý měsíc obdržíme asi 80 nových přihlášek.

 

Vybrané příspěvky plynou na výdaje spojené s léčbou i běžný chod domácnosti. Jakým způsobem ověřujete, zda rodina potřebuje pravidelnou pomoc?

Součástí přihlášky je i rozpis příjmů a výdajů domácnosti. Tento nijak neověřujeme - konec konců na to ani nemáme právo. Důležité je říci, že pro nás je klíčová otázka zdravotní, finanční kritérium je pro nás pouze doplňkové. Jednou z výhod tohoto přístupu je, že rodiny nemají potřebu nám lhát. A my nevytváříme byrokratický aparát, který by rodiny nemocných nadměrně zatěžoval. I díky tomu provozní náklady Dobrého anděla činí méně než 5 % z celkového ročního objemu pomoci.

Rodiny uvádějí, na co peníze od Dobrých andělů používají. Před dvěma lety jsme udělali průzkum u téměř 500 rodin s onkologicky nemocnými dětmi. Jedním z jeho výstupů byla i informace o průměrném poklesu příjmů o 10 100 Kč a nárůstu výdajů o 6 800 Kč měsíčně. Celkové zhoršení finanční situace rodiny tedy v průměru činí 16 900 Kč. Pomoc Dobrých andělů tedy nemá ambici celou finanční zátěž řešit, spíše laskavě, rychle a pravidelně každý měsíc pomáhat. A také dodat psychickou vzpruhu.

 

Najdou se mezi Vašimi dárci také rodiny, které nejdříve pomoc přijímaly?

Ano a máme z toho velkou radost. Když se rodina, která dříve pomoc dostávala, stane sama Dobrým andělem, je to skutečně opravdové vítězství. Ten, kdo pomáhá, je totiž silný. Bez ohledu na to, kolik má v peněžence.

 

Jaké cíle pro tento rok má Dobrý anděl? Je v České republice ještě mnoho rodin, kterým dárci mohou pomoci?

Budeme se snažit být konzistentní, žádnou velkou změnu kurzu neplánujeme. Chceme se dále zaměřovat v komunikaci na to, že o pomoc mohou zažádat také rodiny, kde je onkologicky nemocný rodič, a rodiny, kde dítě trpí jinou vážnou dlouhodobou nemocí. Myslíme si, že v České republice máme ještě mnoho rodin, které spadají do výše uvedených dvou skupin a o možnosti pomoci ani nevědí. K onkologicky nemocným dětem takový dluh nemáme - Dobří andělé pomoc nabídnou téměř každému malému pacientovi díky spolupráci se sociálními pracovníky těchto oddělení napříč celou ČR.

 

Zdroj: Dobrý anděl