Onkologická revue - Supplementum 01/2019 Imunoterapie

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue - Supplementum 01/2019 Imunoterapie. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

 

Úvod do imunoterapie

Introduction to immunotherapy

Martina Spisarová, Bohuslav Melichar

 

Imunitní systém a nádory – komplikovaný vztah

The immune system vs. tumors – a complicated relationship

Václav Hořejší

 

CAR‑T léčba v onkologii a hematoonkologii

CAR‑T treatment in oncology and hematooncology
Daniel Lysák

 

Vývoj checkpoint inhibitorů a jejich klinické využití

The development of checkpoint inhibitors and their clinical use

Radek Lakomý, Alexandr Poprach

 

Imunoterapeutické možnosti léčby maligního melanomu

Immunotherapeutic options for treatment of malignant melanoma

Ondřej Kodet

 

Indikace imunoterapie u renálního karcinomu a dalších urologických malignit

The indication of immunotherapy in renal cell carcinoma and other urological tumours

Alexandr Poprach, Radek Lakomý

 

Je imunoterapeutická léčba přelomem v terapii plicních nádorů?

Is anticancer imunotherapy break‑trough in lung cancer therapy?

Milada Zemanová

 

Imunomodulační efekt radioterapie

Immunomodulatory effect of radiotherapy

Martin Doležel

 

Protinádorové vakcíny a jejich budoucnost

Anticancer vaccines and their future

Vladimír Vonka

 

Intratumorózní imunoterapie

Intratumoral immunotherapy

Jan Ženka

 

Má nespecifická imunoterapie místo v moderní onkologické léčbě?

Does non‑specific immunotherapy have a place in modern oncology treatment?

Tomáš Büchler

 

Úloha tumor infiltrujících lymfocytů v prognóze nemocných

The role of the tumor‑infiltrating lymphocytes in the prognosis of patients

Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková

 

Protinádorová imunoterapie na bázi dendritických buněk v dětské onkologii

Dendritic vaccine immunotherapy in pediatric oncology

Peter Múdry, Lenka Zdražilová Dubská

 

PragueONCO 2019

 

Onkologie v kostce – kniha nejen pro studenty

 

Kniha Neuroendokrinní nádory v kasuistikách je pokřtěna