Onkologická revue 06/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 06/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Andrea Janíková


medailonek: Pavel Šlampa


Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu

Differential diagnosis of lymphadenopathy

Miroslav Kopčík


Splenomegalie jako případ pro hematoonkologa?

Splenomegaly as a case for a hematooncologist?

Martina Filipová


Diferenciální diagnostika leukopenie a pancytopenie

Differential diagnosis of leukopenia and pancytopenia

Tomáš Arpáš, Anežka Kvetková


Diferenciální diagnostika trombocytopenie

Differential diagnosis of thrombocytopenia

Jarmila Kissová


Leukocytóza – diferenciální diagnostika

Differential diagnosis of leukocytosis

Tomáš Arpáš, Michael Doubek


Diferenciální diagnostika anemie

Differential diagnosis of anemia

Jarmila Kissová


Ivosidenib – novinka v léčbě dospělých s akutní myeloidní leukemií

Ivosidenib – a novel drug in the treatment of adults with acute myeloid leukemia

Zdeněk Kořístek


Podání CAR‑T u pacienta s refrakterním primárním mediastinálním lymfomem – kazuistika

CAR‑T therapy in treatment resistant primary mediastinal lymphoma – case report

Barbora Obadalová


Možnosti použití peptidové receptorové radionuklidové terapie v onkologii

Possibilities of using peptide receptor radionuclide therapy in oncology

Lucie Lančová


Nové možnosti v řešení průlomové bolesti onkologického pacienta

New possibilities in solving the breakthrough pain of the oncology patient

Štěpán Rusín


Přínos luspaterceptu v léčbě nízce rizikového myelodysplastického syndromu – kazuistika

The benefit of luspatercept in the treatment of low‑risk myelodysplastic syndrome – case report

Anna Jonášová


Léčba polycythemia vera ropeginterferonem alfa‑2b u mladé ženy s úspěšnou graviditou – kazuistika

Treatment of polycythemia vera with ropeginterferon alfa‑2b in a young woman with a successful pregnancy – case report

Petra Bělohlávková


Přínos fedratinibu v léčbě myelofibrózy

Contribution of fedratinib in therapy of myelofibrosis

Natália Podstavková


Význam acalabrutinibu v léčbě chronické lymfocytární leukemie – kazuistika

The importance of acalabrutinib in the treatment of chronic lymphocytic leukemia – case report

Denisa Bakešová


Priapismus jako pouhá manifestace leukostázy v době stanovení diagnózy chronické myeloidní leukemie? – kazuistika

Priapism as a mere manifestation of leukostasis at the time of chronic myelogenous leukemia diagnosis? – case report

Anežka Kvetková, Petra Čičátková, Tomáš Horňák, Michal Majeský, Daniela Žáčková


Primární profylaxe letermovirem CMV reaktivace/infekce u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorby – přehled současných znalostí a příklad použití – kazuistika

Letermovir primary prophylaxis of CMV reactivation/infection in patients after allogeneic blood stem cell transplant – review of current knowledge and case report

Milan Navrátil


Venetoclax v léčbě relapsu myelodysplastického syndromu po selhání léčby hypomethylačními látkami – kazuistika

Venetoclax in the treatment of relapsed myelodysplastic syndrome after hypomethylating agent failure – case report

Kateřina Benková, Barbora Dluhošová, Jana Mihályová, Zdeněk Kořístek, Roman Hájek


Úspěšná léčba metastazujícího tumoru prsu pomocí ribociclibu v kombinaci s hormonální terapií – kazuistika

Successful treatment of metastatic breast tumor using ribociclib in combination with hormonal therapy – case report

Jindřich Kopecký


Cemiplimab v léčbě spinocelulárního karcinomu kůže – kazuistika

Cemiplimab in the treatment of squamous cell carcinoma of the skin – case report

Markéta Pospíšková


Transdermální buprenorfin v léčbě nádorové i nenádorové bolesti


Nový projekt Domestici je tady, aby podpořil paliativní péči