Onkologická revue 06/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 06/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Kateřina Kopečková


medailonek: Eva Sedláčková

 


tematický blok: VZÁCNÉ NÁDORY


Co jsou vzácné nádory

Tomáš Büchler


Organizace péče o nemocné se vzácnými nádory

Organization of healthcare for patients with rare cancers

Jana Halámková, Marek Svoboda


Vzácné nádory a úskalí jejich diagnostiky z pohledu patologa

Diagnostics of rare tumors – a pathologist’s view

Kateřina Kamarádová


Léčba nádorů s NTRK fúzemi

Treatment of tumors with NTRK fusions

Tomáš Büchler


ACTH dependentní ektopický hyperkortizolismus u neuroendokrinního nádoru thymu – kazuistika

ACTH dependent ectopic hypercortisolism in neuroendocrine thymic tumor – case report

Jaroslava Barkmanová


Kazuistika pacienta s pokročilým neuroendokrinním tumorem pankreatu

Case report of a patient with advanced pancreatic neuroendocrine tumor

Zdeněk Linke


Tumor agnostická terapie karcinomu žlučových cest

Tumor agnostic therapy for biliary tract cancer

Kateřina Kopečková


Abevmy® – biosimilární bevacizumab

Abevmy® – biosimilar bevacizumab

Jindřich Fínek


Analýza podskupin pacientů léčených trifluridin/tipiracilem v klinické studii TAGS

Subgroup analysis of trifluridine/tipiracil treated patients in the TAGS clinical trial

David Vrána


Možnosti systémové terapie nádorů hlavy a krku

Possibilities of systemic therapy of head and neck tumors

Tomáš Blažek, Jana Jackaninová, Renata Soumarová


Studie CheckMate 142

CheckMate 142 trial

Pavel Vítek


Difuzní velkobuněčný B lymfom – novinky v patogenezi a diagnostice

Diffuse large B‑cell lymphoma – news in pathogenesis and diagnosis

Andrea Janíková


Midostaurin, aktuální přehled a klinické zkušenosti ÚHKT v roce 2021 – kazuistiky

Midostaurin, current overview and clinical experience of IHBT in 2021 – case reports

Jan Válka, Monika Krutská, Markéta Sobotková, Petr Soukup


Ilustrativní kazuistika pacienta s myelodysplastickým syndromem – naše zkušenosti s luspaterceptem

Illustrative case report of a patient with myelodysplastic syndrome – our experience with luspatercept

Libor Červinek