Onkologická revue 06/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 06/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Úvodník 06/2019
Štěpán Suchánek

 

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.


Screening kolorektálního karcinomu

Colorectal cancer screening

Tomáš Grega, Gabriela Vojtěchová, Ondřej Ngo, Renata Chloupková, Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Miroslav Zavoral, Štěpán Suchánek


Diagnostika kolorektálního karcinomu

Diagnosis of colorectal cancer

Miriama Šmajerová, Jakub Foukal, Vlastimil Válek


Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice: multicentrická, prospektivní studie

The comparison of the efficiency of colon capsule endoscopy and optical colonoscopy in patients with positive immunochemical fecal occult blood test: multicenter, prospective study

Michal Voška, Tomáš Grega, Gabriela Vojtěchová, Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Barbora Bučková, Ilja Tachecí, Marek Beneš, Jan Bureš, Julius Špičák, Miroslav Zavoral, Štěpán Suchánek


Endoskopická transmurální resekce časného karcinomu tlustého střeva – kazuistika

Endoscopic full thickness resection of early colorectal cancer – case report

Nagyija Brogyuk, Tomáš Grega, Miroslav Zavoral, Štěpán Suchánek


Roboticky asistovaná léčba karcinomu rekta s využitím ICG fluorescenční angiografie

Robot‑assisted surgery for rectal cancer using ICG fluorescence angiography

Daniel Langer, Miroslav Ryska


Strategie léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu

Treatment strategy for metastatic colorectal cancer

Igor Kiss, Zdeněk Kala


Pacient se synchronním metastazujícím kolorektálním karcinomem a s masivním postižením jater – kazuistika

Patient with synchronous metastatic colorectal cancer and multiple liver metastases – case report

Igor Kiss, Martin Ondrák, Zdeněk Kala, Vladimír Procházka, Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina


Diagnostika a intervenční léčba hepatocelulárního karcinomu

Diagnosis and interventional treatment of colorectal cancer

Vlastimil Válek


Přínos kombinace encorafenibu a binimetinibu v léčbě pacientů s metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF

Contribution of encorafenib and binimetinib combination therapy in patients with V600 BRAF mutation of metastatic melanoma

Eugen Kubala


Optune™ (Tumor treating fields) v léčbě mozkového glioblastomu

Optune™ (Tumor treating fields) in the treatment of glioblastoma

Josef Vymazal, Aaron Michael Rulseh


Zdraví ohrožující interakce fytofarmak a onkologické léčby

Health‑threatening interactions of phytopharmaceuticals and oncological treatment

Šárka Kozáková, Vojtěch Ondra, Jana Halámková


Léčba axitinibem po rychlé progresi metastazujícího světlobuněčného renálního karcinomu při podávání sunitinibu – kazuistika

Axitinib treatment after rapid progression of metastatic renal cell carcinoma during sunitinib administration – case report

Martina Spisarová


Uplatnění eribulinu a vinorelbinu v léčbě karcinomu prsu – dvě kazuistiky

Usage of eribulin and vinorelbine in the treatment of breast cancer – two case reports

Zuzana Donátová


Role pembrolizumabu v léčbě rekurentního maligního mezoteliomu pleury – kazuistika

The role of pembrolizumab in the treatment of recurrent malignant pleural mesothelioma – case report

Daniel Krejčí, Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk


Od výzkumu ke klinické praxi: léčba pokročilého karcinomu žaludku a kolorekta