Onkologická revue 06/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 06/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

 

Screening kolorektálního karcinomu

Colorectal cancer screening

Tomáš Grega, Štěpán Suchánek, Miroslav Zavoral 

 

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice – multicentrická prospektivní studie

The comparison of the efficiency of colon capsule endoscopy and optical colonoscopy in patients with positive immunochemical fecal occult blood test – multicenter prospective study

Michal Voška, Tomáš Grega, Gabriela Vojtěchová, Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Barbora Bučková, Ilja Tachecí, Marek Beneš, Jan Bureš, Julius Špičák, Miroslav Zavoral, Štěpán Suchánek

 

Onkologická léčba kolorektálního karcinomu

Oncological treatment of colorectal carcinoma

Igor Kiss 

 

Chirurgická léčba kolorektálního karcinomu

Surgical treatment of colorectal carcinoma

Jiří Hoch 

 

Onkologická léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

Treatment strategies in patient with gastric and gastroesophageal junction tumors

Peter Grell, Radka Obermannová

 

Karcinom pankreatu – od současné praxe ke klinickému doporučenému postupu

Pancreatic carcinoma – from current practice to the clinical guidelines

Miroslav Ryska

 

Avelumab – novinka v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z Merkelových buněk

Avelumab – a novelty in the treatment of patients with metastatic carcinoma of Merkel cells

Viera Bajčiová

 

Postavení bevacizumabu v léčbě kolorektálního karcinomu

The position of bevacizumab in the treatment of colorectal cancer

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš

 

Neuroendokrinní nádory plic – aktuální možnosti léčby

Neuroendocrine lung tumors – current treatment options

Markéta Černovská

 

Možnosti biologické léčby karcinomů hlavy a krku

Possibilities of biological treatment of head and neck cancers

Markéta Pospíšková

 

Vývoj axilárního stagingu karcinomu prsu

Evolution of axillary staging in breast cancer

David Pavlišta, Lukáš Dostálek, Petra Šašková

 

Léčba nádorové bolesti

Treatment of tumor pain

Marek Hakl

 

Osimertinib a jeho uplatnění v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic v ČR

Osimertinib and its use in the treatment of non‑small cell lung carcinoma in the Czech Republic

Daniel Krejčí, Jana Krejčí, Norbert Pauk

 

Venetoklax – nová naděje pro pacienty s CLL v relapsu onemocnění