Onkologická revue 05/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 05/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Jana Skřičková


medailonek: Kateřina Kopečková


tematický blok: KARCINOM PLIC

 

Role bronchologie v diagnostice karcinomu plic

The role of bronchology in the diagnosis of lung cancer

Milan Sova, Ondřej Zela, Ondřej Sobotík


Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic klinického stadia III

Advances in management of stage III non‑small cell lung cancer

Milada Zemanová


Novinky v léčbě malobuněčného karcinomu plic

News in the treatment of small cell lung cancer

Miloš Pešek


Neoadjuvantní a adjuvantní imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Neoadjuvant and adjuvant immunotherapy in the treatment of non‑small cell lung cancer

Ondřej Bílek


Brigatinib v terapii ALK pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic – kazuistika

Brigatinib in ALK positive non‑small cell lung cancer treatment – case report

Daniel Krejčí, Norbert Pauk


Darolutamid v léčbě nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Darolutamide in the treatment of metastatic castrate‑resistant prostate cancer

Igor Richter, Josef Dvořák, Vladimír Šámal, Jiří Bartoš, Jana Královičová


Současné použití CAR buněk v terapii lymfomů

Current use of CAR cells in lymphoma therapy

Kamila Polgárová, Marek Trněný