Onkologická revue 05/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 05/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: David Vrána


medailonek: Andrej Sukop


Současné postavení durvalumabu v léčbě plicních karcinomů

Current status of durvalumab in the lung cancer treatment

David Vrána


Osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR+ nemalobuněčného karcinomu plic – studie ADAURA

Osimertinib in adjuvant treatment EGFR+ non‑small cell lung cancer – ADAURA trial

Ondřej Bílek


STRN‑ALK fúze, vzácná varianta přestavby genu ALK – kazuistika

STRN‑ALK fusion, rare variant of ALK gene – case report

Jaromír Roubec, Jaroslav Krátký


Atezolizumab v léčbě karcinomu plic

Atezolizumab in the treatment of lung cancer

Leona Koubková


Současné možnosti imunoonkologické léčby v pneumoonkologii

Actual immunotherapeutic options in pneumooncology

Daniel Krejčí, Norbert Pauk


Biologicky cílená léčba u nemalobuněčného karcinomu plic aneb „máme vždy vyšetřené mutace a PD‑L1?“ – kazuistika

Biologically targeted treatment in non‑small cell lung cancer or „do we always have mutations and PD-L1 examined?“ – case report

Gabriela Krákorová


Postavení radioterapie a konkomitantní chemoradioterapie u lokálně pokročilého nemalobuněčného a malobuněčného karcinomu plic

Status of radiotherapy and concomitant chemoradiotherapy in locally advanced non‑small cell lung cancer and small cell lung cancer

Tereza Kohlová, Renata Soumarová, Anna Negri, Šárka Šípová


Avelumab a jeho léčebné využití v uroonkologii

Avelumab and its therapeutic use in uro‑oncology

Jindřich Kopecký


Alpelisib – první z inhibitorů PI3K v léčbě hormonálně pozitivního, HER2 negativního karcinomu prsu

Alpelisib – the first PI3K inhibitor in the treatment of hormone‑positive, HER2‑negative breast cancer

Stanislav Hloušek


Nové možnosti léčby uroteliálního karcinomu močového měchýře v éře imunoterapie

New treatment options of transitional cell carcinoma of the urinary bladder in the era of immunotherapy

Tomáš Blažek, Renata Soumarová


Systémová léčba hepatocelulárního karcinomu

Systemic treatment of hepatocellular carcinoma

Beatrix Bencsiková


BRCA pozitivní karcinom ovaria – kazuistika

BRCA‑positive ovarian cancer – case report

Klaudia Regináčová, Martina Kubecová


Koincidence karcinomu orofaryngu a systémové progresivní sklerózy u 47leté pacientky – kazuistika

Coincidence of oropharyngeal carcinoma and systemic progressive sclerosis in a 47‑year‑old patient – case report

Kateřina Licková, Aleš Čoček


Medulární karcinom štítné žlázy – kazuistiky

Medullary thyroid carcinoma – case reports

Andrea Jurečková


Léčba metastáz do plic u karcinomu prostaty – kazuistiky

Treatment of lung metastases in prostate cancer – case reports

Eva Kindlová