Onkologická revue 05/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 05/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Úvodník 05/2019
David Vrána


Bojovník za pacienty / Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.


Chirurgická léčba karcinomu plic

Surgery treatment of lung cancer

Adam Peštál


Radioterapie a její vztah k chemoterapii u karcinomu plic

Radiotherapy of lung cancer alone and with relation to chemotherapy

Milada Zemanová


Chemoterapie karcinomu plic

Chemotherapy of lung cancer

Jaromír Roubec


Cílená biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Targeted biological treatment of non‑small cell lung cancer

Jana Skřičková, David Petr


Imunoterapie karcinomu plic

Immunotherapy of lung cancer

Bohdan Kadlec


HITHOC – možnost kombinované léčby maligního pleurálního mezoteliomu

HITHOC – possibility of combined treatment of malignant pleural mesothelioma

David Vrána, Nikol Rušarová, Marek Szkorupa


Osimertinib v léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic

Osimertinib in locally advanced or metastatic non‑small cell lung cancer therapy

Libor Havel


Mutace EGFR u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic – možnosti léčby

EGFR mutations in non‑small cell lung cancer – treatment options

Daniel Krejčí, Jana Krejčí, Norbert Pauk


Raritní případ choroidální metastázy u ALK pozitivního NSCLC s odpovědí na crizotinib

A rare case of choroidal metastasis in ALK‑positive NSCLC that responds to crizotinib

Marie Drösslerová, Libor Havel


Pembrolizumab u nás a za oceánem

Pembrolizumab in our country and over the ocean

Jindřich Fínek


Imunoterapie triple negativního karcinomu prsu

Immunotherapy of triple negative breast cancer

Josef Dvořák, Igor Richter, Jan Prokš, Aneta Rozsypalová, Jana Grimová


Pokroky v adjuvantní léčbě high‑risk BRAF mutovaného maligního melanomu

Advances in adjuvant treatment for high‑risk BRAF mutated malignant melanoma

Radek Lakomý, Alexandr Poprach


Těhotenství po léčbě karcinomu prsu

Pregnancy after breast cancer treatment

Renata Koževnikovová


Neuroendokrinní nádory žaludku

Gastric neuroendocrine neoplasms

Michaela Miškovičová


Nežádoucí účinky protinádorové terapie v ambulanci praktického lékaře

Adverse events of oncological treatment in a general practitioner’s ambulance

Jiří Navrátil