Onkologická revue 05/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 05/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP

 

Neuroendokrinní plicní nádory

Neuroendocrine neoplasm

Marcela Tomíšková, Lenka Jakubíková, Bohdan Kadlec, Jana Špeldová, Jana Skřičková

 

Maligní mezoteliom pleury – současnost a perspektivy

Malignant pleural mesothelioma – present and prospects

Vítězslav Kolek

 

Epiteliální nádory thymu – thymomy a karcinomy

Epitelial thymus tumors – thymomas and carcinomas

Eva Sedláčková

 

Plicní epitelioidní hemangioendoteliom

Pulmonary epithelioid hemangioendothelioma

Petr Jakubec

 

Nemalobuněčný karcinom plic s přestavbou genů ALK a ROS1

Non‑small cell lung cancer with ALK and ROS1 genes rearregement

Miloš Pešek

 

Nemalobuněčný karcinom plic s mutacemi genu receptoru epidermálního růstového faktoru

Non‑small cell lung cancer with EGFR mutations

Jana Skřičková, Blanka Robešová, Ondřej Venclíček, Bohdan Kadlec, Marcela Tomíšková, Lenka Jakubíková, Jana Špeldová, Zdeněk Merta

 

Perorální vinorelbin v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic – kasuistiky

Oral vinorelbine in the treatment of non‑small cell lung cancer – case reports

Lenka Jakubíková

 

Je věk limitujícím faktorem pro léčbu nivolumabem?

Is age limiting factor for nivolumab treatment?

Libor Havel

 

Atezolizumab v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Atezolizumab for the treatment of advanced non‑small cell lung cancer

Bohdan Kadlec

 

Morfologie, staging, prognostické a prediktivní markery kolorektálního karcinomu – pohled patologa

Morphology, staging, prognostic and predictive factors of colorectal carcinoma – the pathologist’s point of view

Kateřina Kamarádová

 

Terapeutický význam mikrosatelitové nestability u adenokarcinomů tlustého střeva

Therapeutic significance of microsatelite instability in colorectal cancer

Stanislav John

 

Úloha endoskopie v léčbě kolorektální neoplazie

The role of endoscopy in the treatment of colorectal neoplasia

Ondřej Urban, Přemysl Falt

 

Panitumumab v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem – dvě klinické kasuistiky

Panitumumab in the management of patients with metastatic colorectal cancer – two case reports

Vít Martin Matějka

 

Cílená léčba karcinomu ovaria – kasuistika

Targeted therapy for ovarian cancer – case report

Mária Zvariková

 

Význam podpůrné léčby a péče v onkologii

The importance of supportive care in onkology

Samuel Vokurka