Onkologická revue 04/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 04/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Dagmar Brančíková


medailonek: Karel Indrák


Novinky v radioterapii nádoru prsu

News in breast tumor radiotherapy

Renata Soumarová


Bezpečnost a účinnost metod ochrany reprodukce u žen s nádory prsu

Efficacy and safety of fertility preservation in female breast cancer patients

Lenka Mekiňová, Eva Lousová, Martin Huser, Igor Crha


Pacientky s nádorem prsu a prokázanou mutací ze skupiny ATM v klinické praxi

Patients with breast cancer and a proven mutation from the ATM group in clinical practice

Dagmar Brančíková


Moderní léčba pacientky s metastazujícím triple negativním karcinomem prsu – kazuistika

Modern treatment of a patient with metastatic triple negative breast cancer – case report

Monika Blažková


Přetrvávající riziko relapsu u HER2+ HR+ pacientek – kazuistika komplexně zaléčené pacientky s pokročilým karcinomem s vysokým rizikem relapsu

Persistent risk of relapse in HER2+ HR+ patients – case report of a comprehensively treated patient with advanced cancer with a high risk of relapse

Markéta Protivánková, Iva Mihulová


Předléčená pacientka s HER pozitivním nádorem prsu léčená trastuzumab deruxtecanem – kazuistika

Pretreated patient with HER positive breast tumor treated with trastuzumab deruxtecan – case report

Dagmar Brančíková


Trastuzumab deruxtecan v léčbě nemocných s metastazujícím HER2‑low karcinomem prsu

Trastuzumab deruxtecan in the treatment of patients with metastatic HER2‑low breast cancer

Martina Zimovjanová


Postavení neratinibu v rámci anti‑HER2 terapie časného karcinomu prsu

The role of neratinib in anti‑HER2 therapy in early breast cancer

Lukáš Chlachula


Neratinib v adjuvantní léčbě karcinomu prsu – kazuistika

Neratinib in the adjuvant treatment of breast cancer – a case report

Milan Brychta


Novinky v systémové léčbě karcinomu endometria

News in systemic therapy of endometrial cancer

Lucie Ehrlichová, Markéta Bednaříková


Příznivý účinek multimodálního léčebného přístupu u pacientky s primárně pokročilým karcinomem endometria – kazuistika

Beneficial effect of multimodal treatment of a patient with primary advanced endometrial cancer – case report

Lucie Ehrlichová, Markéta Bednaříková


Úspěšná léčba olaparibem u pacientky s pokročilým karcinomem ovarií – kazuistika

Successful treatment with olaparib in a patient with advanced ovarian cancer – case report

Mária Zvaríková


Riziko febrilní neutropenie a její profylaxe při chemoterapii pro karcinom prsu

Risk of febrile neutropenia and its prophylaxis during chemotherapy for breast cancer

Samuel Vokurka


Dlouhodobá kontrola onemocnění u pacienta s metastazujícím adenokarcinomem sigmoidea léčeným trifluridin/tipiracilem – kazuistika

A long‑term disease control in a patient with metastatic sigmoid cancer treated with trifluridine/tipiracil – case report

Ondřej Kubeček


Radioterapie karcinomu prostaty s fokálním boostem na dominantní intraprostatickou lézi

Focal boost to dominant intraprostatic lesion in radiotherapy for localized prostate cancer

Rostislav Kotásek, Luboš Homola, Marcel Matzenauer


Právě vyšlo: Návrat do práce po rakovině? Proč ne!