Onkologická revue 04/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 04/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Tomáš Svoboda


medailonek: Katarína Petráková


Prognostické a prediktivní markery u karcinomu prsu

Predictive markers in breast cancer

Zuzana Bielčiková


Význam inhibitorů cyklin‑dependentních kináz 4/6 v léčbě karcinomu prsu

Inhibitors of the cycline‑dependent kinases 4/6 in the treatment of patients with breast cancer

Marta Krásenská


Triple negativní karcinom prsu

Triple negative breast cancer

Michaela Miškovičová


Radioterapie v léčbě karcinomu prsu

Radiotherapy in the treatment of breast cancer

Tomáš Svoboda, Daniela Čechová


PI3K/Akt/mTOR signální dráha a karcinom prsu – od molekulárních cílů po klinické aspekty

PI3K/Akt/mTOR signaling pathway and breast cancer – from molecular targets to clinical aspects

Jana Dvořáčková, Barbora Kubová, Jarmila Šimová, Magdalena Uvírová


Niraparib

Niraparib

Aleš Langer, Hana Študentová


Molekulární klasifikace endometriálních karcinomů

Molecular classification of endometrial cancers

Jiří Presl, Tomáš Vaněček, Michal Michal, Jiří Bouda, Jan Kosťun, Pavel Vlasák, Petr Stráník


Screening karcinomu děložního hrdla a role HPV

Cervical cancer screening and the role of HPV

Tomáš Fait


Úloha brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního hrdla

The role of brachytherapy in the treatment of locally advanced cervical cancer

Radovan Vojtíšek


Dlouhodobý účinek terapie panitumumabem u pacienta s primárně generalizovaným karcinomem rekta – kazuistika

Long‑term effect of panitumumab therapy in a patient with primarily generalized colorectal cancer – case report

Anna Nohejlová Medková