Onkologická revue 04/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 04/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

 

Nab‑paclitaxel v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Nab-paclitaxel in neoadjuvant treatment of breast cancer

Petra Tesařová

 

Bude mít pertuzumab svoje místo i v neoadjuvanci?

Will pertuzumab find its place in an neoadjuvant chemotherapy?

Markéta Protivánková

 

Biosimilární trastuzumab – máme se bát nebo těšit?

Biosimilar trastuzumab – are we afraid or looking forward?

David Vrána

 

Změní inhibitory CDK4/6 u metastazujícího HR+/HER2– karcinomu prsu dosavadní léčebnou praxi?

Do CDK4/6 inhibitors change existing treatment practice in metastatic HR+/HER2– breast cancer?

Michaela Zezulová

 

Diskrepance mezi histologickým nálezem z biopsie a operace karcinomu prsu

Discrepancies between the histological findings of biopsy and the surgical specimen of breast cancer

Markéta Trnková

 

Metastázy karcinomu prsu do ovarií – existují pravidla diagnostiky a léčby?

Breast cancer metastases to ovaries – does exist rules for diagnosis and treatment?

Klaudia Regináčová, Martina Kubecová

 

Rekonstrukce prsu současně s onkologickým výkonem – pro a proti…

Immediate breast reconstruction – pros and cons…

Lucie Zárubová

 

Má protonové záření místo v adjuvantní léčbě karcinomu prsu?

Does proton radiation have a role in adjuvant breast cancer treatment?

Renata Soumarová

 

Které nádory jsou skutečně vzácné?

Which tumors are really rare?

Luboš Petruželka

 

Alecensa – nová naděje pro pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic s pozitivitou ALK

Alecensa – a new hope for patients with ALK positive non‑small cell lung cancer

Leona Koubková

 

Erlotinib v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic – dosavadní zkušenosti a výsledky v České republice

Erlotinib in the treatment of advanced non‑small cell lung cancer – present experience and results in the Czech Republic

Helena Čoupková, Renata Chloupková, Marek Konečný, Magda Bařinová, Jana Skřičková, Miloš Pešek, Vítězslav Kolek, František Salajka, Milada Zemanová, Leona Koubková, Libor Havel, Kateřina Košatová

 

Karcinom z Merkelových buněk – nové možnosti léčby

Merkel cell carcinoma – new treatment options

Ivana Krajsová

 

Individualizovaná léčba pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Individualized treatment of patients with non‑small cell lung cancer

Jaromír Roubec

 

Kostní algický syndrom u maligních onemocnění

Bone pain syndrome in malignant diseases

Štěpán Rusín, Petr Jelínek

 

Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem léčený ve třetí linii léčby trifluridin/tipiracilem

Patient with metastatic colorectal cancer treated in the third line of therapy with trifluridin/tipiracil

Jan Prokš, Josef Dvořák

 

Jak se stanoví úhrada a tvoří cena nového léku?

How are the price and reimbursement of medicines set in the Czech Republic?

Lenka Vostalová