Onkologická revue 03/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 03/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: David Vrána


medailonek: Aleš Ryška

 

Adjuvantní léčba karcinomu prsu inhibitory CDK4/6

CDK4/6 inhibitors in adjuvant therapy of breast cancer

Zuzana Bielčiková


Imunoonkoterapie u pacientek s onkogynekologickými nádory

Cancer immunotherapies for gynecological malignancies

Monika Náležinská, Charles K. Anderson, Audrey Paige Garrett, Kathleen Yang, Josef Chovanec


Imunoterapie v léčbě hepatocelulárního karcinomu

Immunotherapy in the treatment of hepatocellular carcinoma

David Vrána


Adjuvantní léčba maligního melanomu v praxi

Adjuvant therapy for melanoma in real world

Jindřich Kopecký


Současné postavení imunoterapie v léčbě nádorů jícnu a žaludku

Current status of immunotherapy in the treatment of esophageal and stomach tumors

David Vrána


Léčba pacientů s EGFR mutovaným karcinomem plic v pokročilém stadiu a v adjuvanci

Treatment of patients with EGFR‑mutated lung cancer in advanced stages and adjuvant setting

Bohdan Kadlec


Sotorasib v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu s mutací KRAS p.G12C – kazuistika

Sotorasib in the treatment of non‑small cell lung cancer with KRAS p.G12C mutation – case report

Ondřej Bílek


Imunoterapie malobuněčného karcinomu plic, šance na delší a kvalitní život – kazuistika

Immunotherapy in patients with small cell lung cancer, a chance for a longer and quality life – case report

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk


Postavení venetoclaxu v léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukemií

Role of venetoclax in the treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia

Jana Zuchnická


Radioterapie karcinomu prostaty s fokálním boostem na dominantní intraprostatickou lézi

Focal boost to dominant intraprostatic lesion in radiotherapy for localized prostate cancer

Rostislav Kotásek, Luboš Homola, Marcel Matzenauer


Přínos substituční léčby imunoglobuliny u pacientů s maligním onemocněním – klinické zkušenosti

The benefit of immunoglobulin replacement therapy in patients with malignant disease – clinical experience

Alexandra Jungová, Lukáš Stejskal


Trastuzumab deruxtecan – nová naděje nejen pro pacientky s HER2+ nádory prsu


Tebentafusp v léčbě uveálního melanomu

Tebentafusp in the treatment of uveal melanoma

Ján Podhorec, Alexandr Poprach, Radek Lakomý