Onkologická revue 03/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 03/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Milada Zemanová


medailonek: Renata Soumarová


Principy a mechanismy nežádoucích účinků moderní imunoonkologické terapie

Principles and mechanisms of side effects of modern immunooncological therapy

Jan Špaček


Antiangiogenní léčba – současné indikace a perspektivy

Antiangiogenic therapy – current indications and future perspectives

Michaela Čabiňaková


Molekulárně cílená léčba a princip agnostické terapie

Molecularly targeted treatment and the principle of agnostic therapy

Ľudmila Křížová


Současný standard patologického vyšetření NSCLC v České republice

The current standard of NSCLC pathological examination in the Czech Republic

Aleš Ryška


Imunoterapie a molekulárně cílená léčba u maligního melanomu

Immunotherapy and molecular targeted therapy in malignant melanoma

Ivana Krajsová


Cílená léčba a imunoterapie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Targeted treatment and immunotherapy of advanced non‑small cell lung cancer

Petra Zemanová, Milada Zemanová, Luboš Petruželka, Jan Špaček


Imunoterapie a molekulárně cílená léčba u nádorů ledvin a močového měchýře

Immunotherapy and molecularly targeted treatment in kidney and bladder tumors

Stanislav Hloušek


Imunoterapie a molekulárně cílená léčba u nádorů prsu a trávicího traktu

Immunotherapy and molecularly targeted treatment of breast and gastrointestinal tumors

Michaela Miškovičová


Optimalizace premedikačního režimu při aplikaci cetuximabu v klinické praxi

Optimization of premedication regimen when cetuximab is used in clinical practice

David Vrána


Imunoterapie v léčbě nádorů jícnu a žaludku

Immunotherapy in the treatment of esophageal and gastric tumors

Marián Liberko, Renata Soumarová


Aktuální léčba nemalobuněčného karcinomu plic s mutací EGFR – zaměřeno na osimertinib

Current treatment of non‑small cell lung cancer with EGFR mutation – focused on osimertinib

Lenka Jakubíková


Kombinace encorafenib + binimetinib u melanomu s mutací BRAF V600 ve srovnání s vemurafenibem a encorafenibem v monoterapii – studie COLUMBUS

Combination of encorafenib + binimetinib in melanoma with BRAF V600 mutation compared to vemurafenib and encorafenib monotherapy – study COLUMBUS

Eugen Kubala


Kombinovaná terapie avelumab a axitinib u pacienta s renálním karcinomem v dobré prognostické skupině – kazuistika

Combination therapy of avelumab and axitinib in a patient with renal cell carcinoma in a good prognostic group – case report

Jindřich Kopecký


Podpůrná léčba: postavení pegfilgrastimu v onkologii

Supportive care: the role of pegfilgrastim in oncology

Samuel Vokurka