Onkologická revue 03/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 03/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Co vidí, nevidí a uvidí nová doba covidí?


Přednosti a rizika předoperační chemoterapie nebo chemoradioterapie nádorů jícnu a gastroezofageální junkce z pohledu chirurga

Benefits and risks of neoadjuvant therapy of esophageal and gastroesophageal junction tumors from the perspective of surgeon

Hana Faltová, Tomáš Haruštiak, Alexandr Pazdro, Martin Šnajdauf, Jiří Tvrdoň, Robert Lischke


Endoskopická léčba časného karcinomu jícnu

Endoscopic treatment of early esophageal cancer

Jan Martínek


Postavení radioterapie v léčbě adenokarcinomu gastroezofageální junkce

The role of radiotherapy in the treatment of gastroesophageal junction adenocarcinoma

Milan Vošmik


Novinky v systémové léčbě metastazujícího karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

News in systemic treatment of metastatic gastric cancer and gastroesophageal junction cancer

David Vrána


Kombinovaná terapie u lokálně pokročilého karcinomu jícnu, její přínosy i rizika – kazuistika

Combination therapy in locally advanced esophageal cancer, its benefits and risks – case report

Stanislav Hloušek, Milada Zemanová


Je imunoterapeutická léčba přelomem v terapii plicních nádorů?

Is anticancer imunotherapy break‑trough in lung cancer therapy?

Milada Zemanová


Atezolizumab v léčbě karcinomu plic

Atezolizumab in the treatment of lung cancer

Leona Koubková


Bevacizumab v léčbě pacientek s karcinomem děložního hrdla

Bevacizumab in the treatment of uterine cervix carcinoma

Josef Dvořák, Igor Richter, Jan Prokš, Aneta Rozsypalová, Jana Grimová


Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu

Panitumumab in the treatment of colorectal carcinoma

Stanislav Batko


Neoadjuvantní terapie karcinomu pankreatu – budoucí standard léčby?

Neoadjuvant therapy of pancreatic cancer – future standard in treatment?

Vladimír Frýba


Kombinace nivolumab + ipilimumab – nová perspektiva v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

Combination of nivolumab + ipilimumab – a new perspective in the treatment of metastatic renal carcinoma

Jana Katolická


Účinnost a bezpečnost larotrectinibu u pacientů s TRK‑fúzním nádorem

Efficacy and safety of larotrectinib in patients with TRK‑fusion tumor

Kateřina Kopečková


První zkušenosti s abemaciclibem v reálné klinické praxi – kazuistika

First experience with abemaciclib in real clinical practice – case report

Dagmar Brančíková


Léčba trifluridin/tipiracilem s dlouhodobým účinkem u pacienta s primárně metastazujícím kolorektálním karcinomem – kazuistika

Trifluridine/tipiracil therapy with long‑term effect in the patient with primarily metastatic colorectal cancer – case report

Martina Kubecová