Onkologická revue 03/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 03/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

 

Metastazující karcinom prostaty – změny v přístupu k léčbě

Metastatic prostate cancer – changes in treatment strategy

Otakar Čapoun


Imunoterapie v léčbě karcinomu prostaty

Immunotherapy in the treatment of prostate cancer

Jana Katolická


Metastazující karcinom ledviny aneb imunoterapie versus cílená terapie

Metastatic renal cancer immunotherapy versus targeted therapy

Jindřich Kopecký


Systémová léčba první linie metastazujícího karcinomu ledviny

First‑line treatment of metastatic renal cell carcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Baroš, Vladimír Šámal 


Léčba nemocných s metastazujícím uroteliálním karcinomem nevhodných k léčbě cisplatinou

Treatment of patients with metastatic urothelial cancer „unfit“ for cisplatin treatment

Kristýna Divišová, Jana Katolická, Milan Kohoutek


Dosažení kompletní remise po sekvenční léčbě docetaxel‑cabazitaxel‑enzalutamid u pacienta s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Achieving complete remission after sequential treatment with docetaxel‑cabazitaxel enzalutamide in a patient with metastatic castration‑resistant prostate cancer

Robert Novák, Jana Katolická, Jiří Vašina


Durvalumab v léčbě karcinomu plic

Durvalumab in the treatment of lung cancer

Leona Koubková


Sekvenční terapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu

Sequential treatment of metastatic colorectal carcinoma

Eugen Kubala


Vliv neoadjuvantní chemoradioterapie na změnu exprese PD‑L1 u pacientů s karcinomem rekta

Influence of neoadjuvant chemoradiotherapy on PD‑L1 expression change in rectal cancer patients

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš, Tomáš Jirásek


Polyneuropatie jako následek protinádorové léčby

Chemotherapy‑induced peripheral neuropathy

Aneta Rajdová, Jana Raputová, Eva Vlčková


Prevence ztráty vlasů při chemoterapii pomocí chlazení vlasové části hlavy systémem DigniCap® – naše zkušenosti za čtyři roky

Prevention of chemotherapy‑induced alopecia by the using the scalp cooling with the system DigniCap® – our 4‑year experience

Karolína Hovorková


Kazuistika pacienta s fatální komplikací po první sérii nivolumabu

The fatal side‑effect after the first dose of nivolumab – case report

Alexandr Poprach, Radek Lakomý


Aktuální zkušenosti s trifluridin/tipiracilem u pacienta s metastazujícím karcinomem rekta

Experience with trifluridin/tipiracil in treatment of patient with metastatic rectal cancer

Michal Vočka


13th International Gastric Cancer Congress, IGCC 2019 

 

PŘIVÍTALI JSME V REDAKČNÍ RADĚ

 

Prof. Dr. med Florian Lordick