Onkologická revue 03/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 03/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c

 

Léčba pacientů s pokročilým nebo metastazujícím karcinomem močového měchýře

Treatment of patients with advanced or metastatic bladder cancer

Jana Katolická

 

Nové sekvence ve vyšších liniích léčby světlobuněčného karcinomu ledviny

New sequences in higher lines of treatment of clear cell carcinoma of the kidney

Jindřich Fínek

 

Axitinib v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

Axitinib in the treatment of metastatic renal cell carcinoma

Tomáš Büchler

 

Cabazitaxel v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty

Cabazitaxel in the treatment of metastatic prostate cancer

Igor Richter, Josef Dvořák

 

Je radium‑223 univerzálním lékem kostní choroby u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty?

Is radium‑223 a universal drug of bone metastasis in castration‑resistant prostate cancer?

Jana Katolická, Petr Filipenský

 

Zevní radioterapie karcinomu prostaty

External radiotherapy of prostate cancer

Jiří Kubeš, Vladimír Vondráček

 

Brachyterapie karcinomu prostaty – volba optimální technologie

Brachytherapy of prostate cancer – choice of optimal technology

Renata Soumarová

 

CyberKnife a lokalizovaný karcinom prostaty

CyberKnife radiotherapy for localized prostate cancer

Jakub Cvek, Lukáš Knybel

 

DERMATOONKOLOGIE

 

Současné možnosti imunoterapie maligního melanomu

Current possibilities of immunotherapy for malignant melanoma

Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček

 

Inhibitory BRAF/MEK v léčbě maligního melanomu

BRAF/MEK inhibitors in the treatment of malignant melanoma

Petr Arenberger

 

Včasná diagnostika a současné možnosti léčby bazocelulárního karcinomu

Early diagnosis and current treatment options for basal cell carcinoma

Yvetta Vantuchová

 

Pacient s mozkovými metastázami maligního melanomu dlouhodobě přežívající při kombinované léčbě inhibitory BRAF a MEK

Patient with brain metastases of malignant melanoma a long‑term surviving with BRAF and MEK inhibitor in combination therapy

Ilona Procházková

 

Tomoterapie – využití v léčbě zářením u onkologicky nemocných

Tomotherapy – use in radiation treatment in oncological patients

Renata Soumarová, Pavel Dvořák, Eva Kindlová, Martina Kubecová

 

Aktuální postupy v léčbě nádorů hlavy a krku

Current approaches to head and neck cancer treatment

Milan Vošmik

 

Carfilzomib v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem – výsledky studie ASPIRE

Carfilzomib in the treatment of relapsed multiple myeloma – results of ASPIRE trial

Jan Straub

 

Kam směřuje vývoj protinádorových vakcín

Advances in the development of anti-cancer vaccines

Zuzana Střížová, Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková

 

Medik roku 2018

 

Učíme se vzájemně pomáhat, peníze jsou jen jednou z forem pomoci