Onkologická revue 02/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 02/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Jana Katolická


medailonek: Andrea Janíková


tematický blok: UROONKOLOGIE

 

Přehled sérových markerů karcinomu prostaty

Overview of serum markers of prostate cancer

Jakub Řezáč, Otakar Čapoun, Jana Katolická, Viktor Soukup


Radikální prostatektomie u oligometastatického karcinomu prostaty – ano, nebo ne?

Radical prostatectomy in oligometastatic prostate cancer – yes or no?

Michal Fedorko


Léčba nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Treatment of non‑metastatic castration‑resistant prostate cancer

Renata Soumarová


Metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty

Metastatic hormone‑sensitive prostate cancer

Jana Katolická


Prevence kostních komplikací u urologických nádorů

Prevention of bone complications in urological tumors

Jiří Navrátil


Jaký je současný pohled na léčbu nádorů ledvin?

What is the current view on the treatment of kidney cancer?

Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Eva Koláriková


Strategie léčby uroteliálního karcinomu

Strategies for the treatment of urothelial carcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Vladimír Šámal, Sofya Al‑Samsam


Přínos apalutamidu v léčbě metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

The benefit of apalutamide in the treatment of metastatic hormone‑sensitive prostate cancer

Jana Katolická


Avelumab + axitinib v první linii léčby renálního karcinomu – kazuistika

Avelumab + axitinib in the first‑line treatment of renal cell carcinoma – a case report

Anežka Zemánková


Nové možnosti v léčbě nádorů žlučníku a žlučových cest

New possibilities in the treatment of gallbladder and biliary tract tumors

David Vrána


Karcinomy štítné žlázy a alterace RET

Thyroid cancer and RET alterations

Hana Švébišová


Cemiplimab v léčbě nemelanomových kožních nádorů – kazuistiky

Cemiplimab in the treatment of non‑melanoma skin tumors – case reports

Markéta Pospíšková


Postavení ropeginterferonu alfa‑2b v léčbě polycytemia vera

The role of ropeginterferon alfa‑2b in the treatment of polycythemia vera

Natália Podstavková


Olaparib v terapii karcinomu prsu

Olaparib in breast cancer therapy

Michaela Hrouzková


Opožděná odpověď u pacienta s nádorem laryngu léčeného imunoterapií – kazuistika

Delayed response in a patient with laryngeal tumor treated with immunotherapy – a case report

David Vrána


Pegylovaný liposomální irinotecan, standard léčby ve druhé linii metastazujícího karcinomu pankreatu – kazuistika

Pegylated liposomal irinotecan, the standard of care in second‑line metastatic pancreatic cancer – a case report

Katarína Adamová; Robert Kullač