Onkologická revue 02/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 02/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Jana Katolická


medailonek: Jana Katolická


Androgen deprivační léčba jako standardní terapie karcinomu prostaty

Androgen deprivation therapy – a standard in management of prostate cancer

Otakar Čapoun


Radioterapie jako součást komplexní terapie metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

Radiotherapy as part of a comprehensive therapy for metastatic hormone‑sensitive prostate cancer

Renata Soumarová


Metastazující karcinom prostaty jako chronické onemocnění

Metastatic castration resistant prostate cancer like a chronic disease

Jiří Navrátil


Neoadjuvantní chemoterapie v léčbě invazivního karcinomu močového měchýře z pohledu urologa

Neoadjuvant chemotherapy in the treatment of invasive bladder cancer from the point of view of a urologist

Michal Fedorko


Postavení imunoterapie v léčbě uroteliálního karcinomu

The role of immunotherapy in the treatment of urothelial carcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Vladimír Šámal


Nesvětlobuněčný renální karcinom: novinky v léčbě

Non‑clear cell renal cell carcinoma: novel treatments

Tomáš Büchler


Možnosti uplatnění cílené léčby v terapii uroteliálního karcinomu

Options for targeted treatment in urotelial cancer therapy

Jana Katolická


Přínos kombinace imunoterapie a cílené léčby pro metastazující renální karcinom

The combination of immunotherapy with targeted therapy and its effect on metastatic renal cell carcinoma

Alexandr Poprach, Radek Lakomý


Je indikace k adjuvantní terapii u renálního karcinomu ledviny?

Is there an indication for adjuvant therapy in renal cell carcinoma?

Viktor Maňásek


Případ dlouhodobé léčebné odpovědi na vinflunin u pacienta s metastazujícím karcinomem močového měchýře – kazuistika

The case of long term response to vinflunine at a patient with metastatic bladder cancer – case report

Robert Novák, Jana Katolická, Michaela Betíková, Simona Rotnáglová


Phesgo – nová možnost léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu

Phesgo – a new treatment option for HER2‑positive breast cancer

David Vrána


Adjuvantní durvalumab po konkomitantní chemoradioterapii nemalobuněčného karcinomu plic v kontextu multidisciplinární péče

Adjuvant durvalumab after concomitant chemoradiotherapy of non‑small cell lung cancer in the context of multidisciplinary care

Gabriela Krákorová


Cemiplimab v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

Cemiplimab in the treatment of non‑small cell lung cancer

David Vrána


Gemtuzumab ozogamicin v terapii nemocných s akutní myeloidní leukemií – první klinické zkušenosti

Gemtuzumab ozogamicin in the treatment of patients with acute myeloid leukemia – initial clinical experience

Jan Válka, Petr Soukup


Kdy a jak léčit sekundární imunodeficience v hematoonkologii

When and how to treat secondary immunodeficiency in hematooncology

Alexandra Jungová


177Lu‑oxodotreotid (Lutathera) – naše první zkušenosti

177Lu‑oxodotreotide (Lutathera) – our first experience

Lucie Lančová