Onkologická revue 02/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 02/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Úvodník 02/2020

Ivana Krajsová

 

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.


Nové přístupy v léčbě melanomu II. a III. stadia v kontextu výsledků současného výzkumu

New approaches in the treatment of stage II and III melanoma in the context of current research results

Eugen Kubala


Mechanismy rezistence na cílenou léčbu u maligního melanomu

Mechanisms of resistance in malignant melanoma treated by targeted therapy

Ondřej Kodet


Kožní toxicita imunoterapie

Skin toxicity of immunotherapy

Miroslav Důra


Zhojení solárních keratóz na hlavě po aplikaci ingenol‑mebutátu gelu – kazuistika

Healing of solar keratoses on the head after application of ingenol mebutate gel – case report

Ilona Procházková


Atypická reakce imunitního systému při léčbě melanomu anti‑PD‑1 protilátkou – kazuistika

Atypical immune response in melanoma treated with anti‑PD‑1 antibody – case report

Simona Michalčová


Neratinib v kontextu anti-HER2 terapie časného karcinomu prsu

Neratinib in the context of an early breast cancer anti‑HER2 therapy

Petra Tesařová


Kombinace avelumabu s axitinibem v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

Combination avelumab‑axitinib in metastatic renal cell carcinoma treatment

Tomáš Büchler


Atezolizumab v léčbě karcinomu prsu

Atezolizumab in breast cancer therapy

Nikol Rušarová, Marie Bartoušková


Mutace KRAS u nemalobuněčného plicního karcinomu a možnosti léčby

KRAS mutations in non‑small cell lung cancer and options of treatment

Marie Drösslerová, Libor Havel


Radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic a konsolidační léčba s durvalumabem

Non‑small cell lung cancer radiotherapy and consolidation therapy with durvalumab

Renata Soumarová, Tomáš Blažek, Jan Dvořák


Atypická odpověď na anti‑PD‑1 terapii s následným dlouhodobým přežitím u nemalobuněčného karcinomu plic – kazuistiky

Atypical response to anti‑PD‑1 therapy followed by long‑term survival in non‑small cell lung cancer – case reports

Gabriela Krákorová, Marek Šťastný, Hana Steinbergerová, Jana Důrová, Miloš Pešek, Jan Baxa


Klinické dilema léčby karcinomu plic anti‑PD‑1 terapií (nivolumab) při objevu revmatologických obtíží s otoky kloubů – kazuistika

Clinical dilemma of lung cancer treatment with anti‑PD‑1 therapy (nivolumab) in the discovery of rheumatological problems with joint swelling – case report

Markéta Černovská


Strategie sekvenční léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Strategies sequential treatment of metastatic castration‑resistant prostate cancer

Igor Richter, Josef Dvořák, Vladimír Šámal, Jiří Bartoš


Novinky v léčbě bolesti

News in pain treatment

Štěpán Rusín