Onkologická revue 01/2024

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 01/2024. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: David Vrána


medailonek: Bohuslav Melichar


Současné postavení imunoterapie v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

Current status of immunotherapy in the treatment of non‑small cell lung cancer

David Vrána


HER2 pozitivní metastazující karcinom prsu – léčba ve druhé linii

HER2‑positive metastatic breast cancer – second‑line treatment

Marta Krásenská


Hormonální léčba versus chemoterapie u pacientek s agresivní formou karcinomu prsu – klinická studie RIGHT Choice

Hormonal treatment versus chemotherapy in patients with an aggressive form of breast cancer – RIGHT Choice clinical trial

David Vrána


MammaPrint a jeho využití v České republice

MammaPrint and its use in the Czech Republic

Miloš Holánek


Novinky v androgenní deprivaci u pacientů s karcinomem prostaty – zaměřeno na relugolix

News in androgen deprivation in prostate cancer – focused on relugolix

Otakar Čapoun


Pluvicto (lutecium‑177 vipivotid tetraxetan) – novinka v léčbě dospělých pacientů s progresivním metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Pluvicto (lutetium‑177 vipivotide tetraxetan) – a novelty in the treatment of adult patients with progressive metastatic castration resistant prostate cancer

Jana Katolická


Novinky v léčbě pacientů s difuzním velkobuněčným B lymfomem

Novel treatments for patients with diffuse large B‑cell lymphoma

Juraj Ďuraš, Martin Lachnit, Roman Hájek


Asciminib a jeho postavení v léčbě chronické myeloidní leukemie

Asciminib and its role in the treatment of chronic myeloid leukemia

Petra Čičátková, Tomáš Horňák, Anežka Kvetková, Daniela Žáčková


Použití gemtuzumab ozogamicinu v kombinaci s indukčním režimem 3 + 7 na ÚHKT Praha – tři roky zkušeností, první stručné výsledky a kazuistika

Gemtuzumab ozogamicin in combination with 3 + 7 induction regimen at the ÚHKT Prague – summary of preliminary results and case report

Petr Soukup, Jan Válka


PALIATIVNÍ PÉČE

úvodní slovo: Samuel Vokurka


Průlomová bolest nádorová

Breakthrough cancer pain

Jitka Fricová


Fentanyl v náplasťové formě a jeho místo v léčbě nádorové bolesti

Fentanyl in patch form and its place in the treatment of cancer pain

Pavlína Nosková


Konjugované monoklonální protilátky

Antibody‑drug conjugates

Miroslav Miletín


Imunoterapie v léčbě karcinomu žlučových cest – kazuistika

Immunotherapy in the treatment of biliary tract cancer – case report

Lenka Ostřížková


Profit z léčby pegylovaným liposomálním irinotekanem u mladého pacienta s karcinomem pankreatu – kazuistika

Benefit from treatment with pegylated liposomal irinotecan in a young patient with pancreatic cancer – case report

Marie Beneš Kočová


Chemoradioterapie u nemalobuněčných plicních karcinomů III. klinického stadia – kazuistika

Chemoradiotherapy in non‑small cell lung carcinoma of the third clinical stage – case report

Tereza Drbohlavová, Jana Krejčí


Postavení osimertinibu v léčbě nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem – kazuistiky

The position of osimertinib in the treatment of patients with non‑small cell lung cancer – case reports

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk