Onkologická revue 01/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 01/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: David Vrána


medailonek: Tomáš Svoboda

 

TEMATICKÝ BLOK: NOVINKY V ONKOLOGII


Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího NSCLC bez přítomnosti specifických mutací – souhrn dostupných léčebných možností v ČR v roce 2021

Immunotherapy in the first line of treatment of metastatic NSCLC without specific mutations – a summary of available treatment options in CR in 2021

David Vrána


Entrectinib – nová příležitost pro pacienty s ROS1 pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic

Entrectinib – a new opportunity for patients with ROS1 positive non‑small cell lung cancer

Jaromír Roubec


Durvalumab v léčbě karcinomu plic – pětiletá data studie PACIFIC, tříletá data studie CASPIAN

Durvalumab in the treatment of lung cancer – five‑year PACIFIC data, three‑year CASPIAN data

Ondřej Bílek


Přelomová studie ADAURA – osimertinib v adjuvantní léčbě EGFR mutovaného NSCLC

Ground‑breaking ADAURA trial – osimertinib as adjuvant therapy of EGFR‑mutated NSCLC

Marie Drösslerová

 

Nové možnosti léčby hormonálně dependentního HER2 negativního karcinomu prsu

New treatment options for hormone‑dependent HER2‑negative breast cancer

David Vrána


Trastuzumab emtansin v adjuvantní terapii HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab emtansine in the adjuvant therapy of HER2‑positive breast cancer

Miloš Holánek


Trastuzumab deruxtecan: silný hráč na poli metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab deruxtecan: strong player in the field of metastatic HER2 positive breast cancer

Martina Zimovjanová


Niraparib – mechanismy rezistence k léčbě

Niraparib – the mechanisms of resistance to treatment

Monika Náležinská, Josef Chovanec


Olaparib jako udržovací léčba nově diagnostikovaných pacientek s karcinomem ovarií – výsledky studie SOLO1

Olaparib as a maintenance therapy in newly diagnosed patients with ovarian cancer – SOLO1 study results

Klaudia Regináčová, Martina Kubecová


Kombinace axitinib a avelumab v léčbě metastazujícího karcinomu ledviny

Combination of axitinib and avelumab in the treatment of metastatic renal cell carcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš


Úloha ARTA přípravků v terapii metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

The role of ARTA in metastatic hormon‑naive prostate cancer treatment

Eva Kindlová


Novinky v adjuvantní léčbě nádorů jícnu

News in the adjuvant treatment of esophageal tumors

David Vrána


Systémová léčba hepatocelulárního karcinomu

Systemic treatment of hepatocellular carcinoma

Marián Liberko, Renata Soumarová


Panitumumab v první linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu – kazuistika

Panitumumab in the first line treatment in colorectal cancer – case report

Magdalena Halámka


Využití personalizované precizní medicíny a inovativních přístupů ke klinickým hodnocením v pediatrické onkologii

Use of personalized precision medicine and innovative approaches to clinical trials in pediatric oncology

Jaroslav Štěrba, Michal Kýr, Šárka Kozáková, Dalibor Valík


Ireverzibilní elektroporace jako salvage metoda radiorekurentního karcinomu prostaty – kazuistika

Irreversible electroporation as a salvage method of radiorecurrent prostate cancer – case report

Rostislav Kotásek, Luboš Homola, David Vrána