Onkologická revue 01/2020 Speciální vydání

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 01/2020 Speciální vydání. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Úvodník 01/2020 Speciální vydání

Renata Soumarová

 

Význam radioterapie primárního tumoru u pacientů se synchronními metastázami

The importance of radiotherapy of primary tumor in synchronous metastatic disease

Renata Soumarová, Tomáš Blažek, Marián Liberko


Mechanismus synergie radioterapie a terapie pomocí checkpoint inhibitorů

Mechanism of synergy of radiotherapy and immune checkpoint inhibitor therapy

Milan Vošmik


Radioterapie, imunoterapie, abskopální efekt. Nová cesta?

Radiotherapy, immunotherapy, abscopal effect. A new way?

Lukáš Chlachula


Radioterapie mozkových metastáz v éře cílené terapie a imunoterapie

Radiotherapy for brain metastases in the era of targeted therapies and immunotherapies

Tomáš Blažek


Imunoterapie a radioterapie u lokálně pokročilého (metastazujícího) nemalobuněčného karcinomu plic

Immunotherapy and radiotherapy in locally advanced (metastatic) non‑small cell lung cancer

Gabriela Krákorová, Hana Steinbergerová, Miloš Pešek, Jindřich Fínek, Tomáš Svoboda


Zařazení chemoradioterapie primárního nádoru u pacientky se synchronními jaterními metastázami – kazuistika

Inclusion of chemoradiotherapy to primary tumor in patient with synchronous liver metastases – case report

Marián Liberko, Renata Soumarová


Durvalumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Durvalumab in the treatment of non‑small cell lung cancer

Ondřej Bílek


Léčba metastazujícího hormonálně dependentního karcinomu prsu kombinací palbociclib a letrozol – kazuistika

Treatment of metastatic hormone dependent breast cancer with combination palbociclib and letrozol – case report

Věra Benešová


Pokročilý melanom s mutací BRAF – encorafenib účinný ve studiích i v běžné praxi!


Ze života Amelie