Onkologická revue 01/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 01/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Úvodník 01/2020

David Vrána

 

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.


Apalutamid – nová možnost léčby karcinomu prostaty

Apalutamide – a new treatment option for prostate cancer

Jaromír Richter 


Atezolizumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic

Atezolizumab in the treatment of small cell lung cancer

Jaromír Roubec


Atezolizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Atezolizumab in the treatment of non‑small cell lung cancer

Gyula Nyárs, David Vrána


Role abemaciclibu v léčbě hormonálně dependentního, HER2 negativního metastazujícího karcinomu prsu

Role of abemaciclib in the treatment of hormone dependent, HER2 negative metastatic breast cancer

Jan Novotný


Studie LATITUDE a současné perspektivy v léčbě metastazujícího, hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

LATITUDE study and current perspectives in the treatment of metastatic, hormone‑sensitive prostate cancer

Tomáš Blažek


Biosimilární pegfilgrastim

Biosimilar of pegfilgrastim

Viktor Maňásek


Léčba non‑Hodgkinových lymfomů u starších pacientů

Treatment of non‑Hodgkin’s lymphomas in elderly patients

Juraj Ďuraš, Michal Kaščák, Roman Hájek


Pacient s NSCLC s mozkovými metastázami a pozitivní přestavbou genu ALK, léčený alectinibem – kazuistika

Patient with NSCLC and brain metastases and positive reassortment ALK treated with alectinib – case report

Leona Koubková


Rechallenge EGFR inhibitorů v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu – kazuistika

Rechallenge of EGFR inhibitors in the treatment of metastatic colorectal cancer – case report

Hana Korunková


Pacientka s metastazujícím kolorektálním karcinomem preferující ambulantní režim léčby – kazuistika

A patient with metastatic colorectal cancer who prefers outpatient treatment – case report

Jiří Tomášek


Pohled za hranice - Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.