Onkologická revue 01/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 01/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla


Chirurgická léčba časných stadií nemalobuněčného karcinomu plic

Surgical treatment of early stages of non‑small cell lung carcinoma

Robert Lischke

 

Endoskopická diagnostika a léčba nádorů plic

Endoscopic diagnosis and treatment of lung tumors

Jiří Votruba

 

Adjuvantní systémová léčba po radikální resekci nemalobuněčného karcinomu plic – realita a nové možnosti

Adjuvant systemic therapy after radical resection of non‑small cell lung cancer – reality and new possibilities

Vítězslav Kolek

 

Radioterapie plicních nádorů

Radiotherapy of lung cancer

Milada Zemanová

 

Funkční plicní vyšetření před plicní resekcí – kazuistika

Pulmonary function tests before lung resection – case report

Petra Zemanová

 

Stereotaktická radioterapie jako alternativa k chirurgickému řešení časného stadia nemalobuněčného karcinomu plic

Stereotactic radiotherapy as an alternative to surgical treatment at the early stage of non‑small cell lung cancer

Stanislav Hloušek, Milada Zemanová, David Feltl

 

Crizotinib v léčbě ALK‑pozitivních pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Crizotinib in the treatment of ALK‑positive patients with advanced non‑small cell lung cancer

Jana Krejčí, Daniel Krejčí, Petr Opálka

 

Vinflunin v léčbě metastazujícího uroteliálního karcinomu močového měchýře

Vinflunin in the treatment of metastatic urothelial carcinoma of the bladder

Jana Katolická

 

Kabozantinib v léčbě pacientů s renálním karcinomem

Cabozantinib in the treatment of patients with renal cell carcinoma

Jana Katolická, Jiří Vaníček

 

Kombinace inhibitoru BRAF a inhibitoru MEK v léčbě pokročilého maligního melanomu nesoucího mutaci onkogenu BRAF V600

Combination of BRAF and MEK inhibitors in the treatment of advanced malignant melanoma harbouring BRAF V600 mutation

Radmila Lemstrová, Martina Spisarová

 

Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s karcinomem prsu

Prognostic and predictive factors in breast cancer patients

Zuzana Šporiková, Vladimíra Koudeláková, Marián Hajdúch

 

Mechanismus HPV infekce asociované s nádory hlavy a krku

Mechanism of HPV infection associated with head and neck tumors

Libor Staněk, Kristýna Glendová, Robert Gürlich, František Mateička

 

4D MR adaptivní brachyterapie karcinomu hrdla dělohy ve FN Hradec Králové

4D MR adaptive brachytherapy of uterine cervix carcinoma in FN Hradec Králové

Igor Sirák, Petra Sýkorová, Jakub Grepl, Petr Paluska, Šárka Kollárová, Iva Dostálová, Martin Kopeček, Martina Šůnová, Monika Sedláčková, Linda Kašaová, Miroslav Hodek, Milan Vošmik

 

Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu – kazuistika

Sunitinib in the treatment of neuroendocrine tumors of the gastrointestinal tract – case study

Dagmar Brančíková

 

Lenvatinib v léčbě radiorefrakterního papilárního karcinomu štítné žlázy

Lenvatinib in the treatment of radiofrequency papillary thyroid carcinoma

Kateřina Kopečková

 

Dlouholeté přežití u pacientky s karcinomem ovaria se vstupní klasifikací FIGO IV

Long‑term survival in ovarian cancer patients with FIGO IV classification

Adam Guňka

 

Cílená léčba pacienta s plicními metastázami kolorektálního karcinomu v sekvenci bevacizumab‑panitumumab‑regorafenib

The targeted therapy of the patient with pulmonary metastases of colorectal cancer in a the sequence of bevacizumab‑panitumumab‑regorafenib

Sabina Svobodová, Adam Peštál, Igor Suškevič

 

Případ dlouhodobé léčebné odpovědi s dobrou kvalitou života u pacientky s cholangiocelulárním karcinomem jater

The case of long‑term response with good quality of life at the patient with cholangiocellular carcinoma

Robert Novák, Jana Katolická, Vladimír Červeňák