Medik roku 2018

 

03/2018

Jindřichohradecká nemocnice letos hostila během 13.-15. dubna již čtvrtý ročník soutěže Medik roku, ve které se utkalo celkem 19 pětičlenných týmů ze všech lékařských fakult České republiky ve 12 vědomostních a dovednostních disciplínách. Soutěž Medik roku získává každým rokem na popularitě - pro letošní ročník se kapacita účastníků naplnila již během dvou a půl minuty a záštitu nad akcí převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a hejtmanka kraje Mgr. Ivana Stráská.

V krásném a klidném prostředí jižních Čech se již v pátek 13. dubna sešla necelá stovka mediků z 5. a 6. ročníků (tab. 1), aby se zúčastnila slavnostního zahájení akce, které proběhlo v konferenční místnosti hotelu Concertino. Na zahájení vystoupila celá řada osobností, mezi nimi ředitel nemocnice Ing. Miroslav Janovský, člen předsednictva Jihočeských nemocnic a hlavní organizátor akce Ing. Michal Čarvaš, MBA. Po krátké přednášce o zahraničních misích Lékařů bez hranic v podání primáře zdejšího ARO, MUDr. Víta Lorence, následoval raut a seznamovací akce studentů.

V soutěžní den se sešly všechny týmy v hlavní budově jindřichohradecké nemocnice, kde byla každému týmu přiřazena průvodkyně - studentka zdravotnického oboru, obeznámená s prostředím nemocnice, která provázela soutěžní týmy po jednotlivých stanovištích. Průvodkyně také nesla záznamový arch, kam se zapisovaly body na každém stanovišti. Celkem 12 soutěžních stanovišť bylo umístěno v různých pavilonech, přičemž na každém stanovišti byl přítomen lékař, který podal studentům instrukce k disciplíně a následně kontrolovat kvalitu provedení.

První dvě stanoviště se nacházela na Rehabilitačním oddělení. Nejprve se soutěžící seznámili s inovativním robotickým zařízením Reo-Go vyvinutým k rehabilitaci pacientů s neurologickým postižením, po ortopedických operacích apod. Úkolem všech soutěžících v týmu bylo udržet rovnováhu na pohyblivé plošině, zatímco tahem za lana se snažili v časovém limitu posouvat kuličku na obrazovce do určitých míst. Druhou disciplínou byl vědomostní test Což takhle dát si... Hradec? Test spočíval v prokázání znalostí z geografických, sociodemografických i historických reálií o Jindřichově Hradci, přičemž spolupráce všech členů týmu zde byla povolena.

Třetí disciplína probíhala na Gynekologické ambulanci pod názvem Simulace porodu. Cílem jednoho z mediků zde bylo provést na figuríně předporodní klinické vyšetření s určením polohy plodu a specifikací dalších parametrů. Následovala vlastní simulace porodu na simulátoru ženy, který napodoboval věrohodně ženský křik. Hodnotila se technika provedení porodu v podání dvou soutěžících ve všech zásadních krocích. Jako poslední část tohoto stanoviště museli studenti správně popsat kardiotokografický záznam, přičemž v této části disciplíny byla dovolena hromadná spolupráce.

Na Gastroenterologické ambulanci probíhala disciplína s pořadovým číslem čtyři - Endoskopická dovednost. V této disciplíně museli dva studenti zvládnout simulaci koloskopie na modelu v časovém limitu - cílem bylo dostat se endoskopem až k ileocekální junkci, přičemž jeden z mediků ovládal endoskop, zatímco druhý v roli sestry asistoval při jeho zavádění (obr. 1).

Pátou disciplínou byla Videolaryngoskopie u dítěte na Dětské ambulanci. Zde na modelu dítěte museli všichni studenti předvést intubaci za pomoci videolaryngoskopu v krátkém časovém limitu, a to jak při normálním stavu, tak při stavu s obtížnou intubací, kdy lékařka u modelu nafoukla jazyk pro ztížení intubace.

Hned ve vedlejších dveřích se odehrávala Resuscitace novorozence. Zde se studenti setkali s modelem novorozence, který imitoval brečení, hýbal se a byla u něj nastavitelná cyanóza. Novorozence resuscitovali vždy dva studenti, přičemž lékař hodnotil správnost postupu a dodržování doporučených algoritmů. Posléze se doptával na teoretické znalosti, kdy již odpovídali všichni soutěžící.

Sedmá disciplína nesla název Interní hrátky a odehrávala se v prostorách Interní ambulance. Na tomto stanovišti museli všichni soutěžící v týmu správně vyhodnotit pět EKG obrazů.

Stanoviště číslo osm představovalo Chirurgické šití na Urologické ambulanci. Zde museli dva soutěžící z každého týmu v časovém limitu pěti minut zašít umělou kůži. Za každý steh, který soutěžící udělal, mu byly uděleny body a steh musel být dostatečně utažený. Pro ztížení disciplíny byl zakázán kontakt jehly s rukou - veškerá manipulace musela probíhat pouze pomocí nástrojů.

Ve vedlejší ambulanci probíhala devátá disciplína - Kanylace periferní žíly. Na tomto stanovišti bylo cílem tří soutěžících předvést správnou techniku při kanylaci periferní žíly. Hodnotily se jednotlivé kvality, jako komunikace, dodržení zásad antisepse, technické provedení apod. Na dvou modelech se museli studenti prostřídat, přičemž medik, který v té době nekanyloval, plnil pozici sestry a snažil se pomoci kanylujícímu s podáváním materiálu a celkovou asistencí. Tato disciplína byla opět časově omezena.

V Zasedací místnosti se odehrávala nejtěžší disciplína soutěže s názvem Řešení kritického stavu u dospělého. Příchozí tým dostal informaci, že jde o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí, u kterého se vyskytla v terénu pneumonie náhlá dušnost, a byl přivezen do nemocnice. Na lůžku se nacházel moderní výukový model SimMan připojený na monitory - reálný simulátor pacienta, který mluvil a bylo možné ho ultrasonograficky vyšetřit v rámci FAST scanu. Po příchodu a krátké komunikaci došlo k náhlému zhoršení se srdeční zástavou. Tým musel správně postupovat a komunikovat při řešení této disciplíny.

Anesteziologická ambulance nabídla soutěžícím disciplínu s názvem Ultrazvukové dovednosti. Na tomto stanovišti museli všichni soutěžící předvést punkci a aspiraci pod ultrazvukovou kontrolou v časovém limitu na imitované cévě vedené v mase.

Poslední disciplínou byla Laparoskopická dovednost. Dva soutěžící museli na laparoskopickém simulátoru v časovém limitu navléknout gumičky na kovové kolíčky dle určitých pravidel a následně na vršek všech kolíčků posadit připínací špendlíky. Za každou správně navlečenou gumičku a umístěný špendlík byly uděleny body. Tímto bylo soutěžení ukončeno, průvodkyně odevzdala záznamový arch na ředitelství a soutěžící se mohli vydat na hotelové pokoje.

Slavnostní vyhlašování proběhlo týž den večer v kulturním domě Střelnice, kterým provázela herečka Chantal Poullain a předávání cen se účastnil i ministr zdravotnictví v demisi Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Vítězi 4. ročníku soutěže Medik roku 2018 se stal poprvé v historii soutěže tým studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve složení: Pavel Novák (kapitán), Vojtěch Míra, Martin Debnar, Přemysl Kunčický a Michal Židó (obr. 2). Na stříbrné a bronzové pozici se umístily týmy z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

V neděli probíhal odpočinkový program, v jehož rámci měli účastníci možnost vydat se na prohlídku jindřichohradeckého zámku a hradu, nebo strávit nedělní dopoledne v místním wellness.

red