Farmakoterapeutická revue - Supplementum 01/2020

Připravili jsme pro Vás speciální vydání Farmakoterapeutické revue věnované novému koronaviru SARS‑CoV‑2 a onemocnění COVID‑19. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19

 

Obsah čísla

 

Covid‑19 – devět měsíců zkušeností. Jsou přístupy ke kontrole této infekce racionální?

COVID‑19 – nine months of experiences. Are we using rational measures to control it?

František Stejskal


Nově popsaný koronavirus SARS-CoV-2 a jeho biologické souvislosti

Newly described coronavirus SARS‑CoV‑2 and its biological context

Petr Hubáček


Imunita u covid‑19

Immunity in COVID‑19

Anna Šedivá


Epidemiologická charakteristika onemocnění covid‑19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění

Epidemiological characteristics of COVID‑19: a reflection on current knowledge about the disease

Dana Göpfertová, Kateřina Fabiánová


Klinické a laboratorní nálezy u pacientů s covid‑19

Clinical features and laboratory findings in patients with COVID‑19

Vyacheslav Grebenyuk, Hana Roháčová, Milan Trojánek

 

Využití výpočetní tomografie v diagnostice covid‑19

Use of computed tomography in the diagnosis of COVID‑19

Jiří Ferda, Martin Vítovec, Hynek Mírka, Jan Baxa, Dalibor Sedláček, Jan Beneš, Martin Matějovič


Covid‑19 u dětí a těhotných

COVID‑19 in children and pregnant women

Tomáš Nečas


Infekce covid‑19 u diabetika s komorbiditami: hlavní prognostické faktory a principy léčby diabetu

COVID‑19 infection in patient with diabetes and co‑morbidities: main prognostic factors and principles of treatment of diabetes

Martin Haluzík


Terapeutické možnosti infekce covid‑19

Treatment options of COVID‑19

Marek Štefan, Vyacheslav Grebenyuk


Onemocnění covid‑19 na standardním lůžkovém oddělení

COVID‑19 disease in the standard ward

Josef Chmelař, Pavel Kosina, Roman Chlíbek


Intenzivní péče o pacienty s covid‑19

Intensive care for patients with COVID‑19

Jiří Sagan, Jan Máca


Osobní ochranné prostředky u zdravotníků v kontextu pandemie covid‑19

Personal protective equipment in healthcare workers in the context of COVID‑19 pandemic

Aleš Chrdle, Eva Novotná, František Puškáš


Pitevní a histopatologický nález u onemocnění covid‑19

Autopsy and histopathological findings in COVID‑19 cases

Jan Balko, Josef Zámečník


Mediální zodpovědnost v době covid‑19

Ludmila Hamplová