Farmakoterapeutická revue 06/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 06/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Jan Blatný


medailonek: David Karásek 


tematický blok: HEMOFILIE


Současné možnosti léčby hemofilie (faktorová, nefaktorová a genová léčba)

Current treatment opt ions for hemophilia (factor, non‑factor and gene therapy)

Eva Drbohlavová 


Point‑of‑care ultrasonografie metodou HEAD‑US – přínos pro každodenní praxi hemofilického centra

Point‑of‑care ultrasonography using the HEAD‑US method – a benefit for the daily practice in a hemophilia center

Radomíra Hrdličková, Richard Kašpárek, Šárka Blahutová 


Jak léčíme děti emicizumabem v České republice?

How we treat pediatric patients with hemophilia in the Czech Republic with emicizumab?

Ester Zápotocká 


Je stále důležité znát farmakokinetiku léčby hemofilie?

Is it still important to know pharmacokinetics in hemophilia treatment?

Jan Máchal 


Novinky v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

News in the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Libor Červinek 


Prevence, časný záchyt a léčba osteoporózy v ordinaci všeobecného praktického lékaře

Prevention, early detection and treatment of osteoporosis in the general practitioner’s office

Vladimír Palička 


Jak zlepšit compliance u hypertoniků: fixní kombinace v léčbě hypertenze

How to improve compliance in hypertensive patients: fixed‑dose combinations in the treatment of hypertension
Judita Klímová 


Metamizol v klinické praxi: komplexní analýza s případovými studiemi

Metamizole in clinical practice: complex analysis and clinical studies

Šimon Kozák 


Vznik paroxysmální noční hemoglobinurie vývojem z aplastické anemie léčené kombinovanou imunosupresí – kazuistika

Development of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria from aplastic anemia treated with combination immune suppression – case report

Jaroslav Čermák 


Léčba fremanezumabem u nemocné s migrénou a komorbidní depresí – kazuistika

Treatment with fremanezumab in patient with migraine and comorbid depression – case report

Jolana Mračková 


Siponimod vs. placebo u aktivní sekundárně progresivní roztroušené sklerózy: post hoc analýza studie fáze 3 EXPAND 

komentář: Zbyšek Pavelek