Farmakoterapeutická revue 06/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 06/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Marta Vachová


medailonek: Marta Vachová


Hereditární transthyretinová amyloidóza s polyneuropatií – současné možnosti diagnostiky a léčby

Hereditary transthyretin amyloidosis with polyneuropathy – current diagnostic and treatment options

Eva Vlčková


Pokroky v léčbě lysosomálních onemocnění

Advances in treatment of lysosomal storage diseases

Martin Hřebíček


Praktické zkušenosti s léčbou inhibitory komplementu u paroxysmální noční hemoglobinurie

Practical experience with the treatment of complement inhibitors in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Libor Červinek


Caplacizumab v léčbě trombotické trombocytopenické purpury – kazuistika

Caplacizumab in the treatment of the thrombotic thrombocytopenic purpura – case report

Miriam Lánská


Postavení a přínos romiplostimu v léčbě imunitní trombocytopenie

The role and benefit of romiplostim for the treatment of immune thrombocytopenia

Eva Konířová, Marek Trněný


Novinky v terapii roztroušené sklerózy

New treatment for multiple sclerosis

Marek Peterka


Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy vysoce účinnou terapií ocrelizumabem – kazuistika

Long‑term multiple sclerosis treatment with high‑efficacy therapy with ocrelizumab – case report

Eva Krasulová


Ofatumumab a siponimod v léčbě roztroušené sklerózy – kazuistiky

Ofatumumab and siponimod in the treatment of multiple sclerosis – case reports

Zbyšek Pavelek, Simona Halúsková, Pavel Ryška, Martin Vališ


Siponimod v terapii sekundárně progresivní roztroušené sklerózy – kazuistika

Siponimod in the treatment of secondary‑progressive multiple sclerosis – case report

Simona Halúsková, Martin Vališ


Léčba erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace v ambulantní praxi

Treatment of erectile dysfunction and premature ejaculation in outpatient practice

Kateřina Šrámková


Léčba atopické dermatitidy u pacienta s poruchou autistického spektra – kazuistika

Treatment of atopic dermatitis in a patient with autism spectrum disorder – case report

Jan Hugo