Farmakoterapeutická revue 06/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 06/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Tomáš Kvasnička


medailonek: Robert Lischke


tematický blok: TROMBOFILNÍ A TROMBOTICKÉ STAVY

 

Vrozené a získané trombofilní stavy

Congenital and acquired thrombophilias

Tomáš Kvasnička


Tromboembolická nemoc – současné možnosti terapie

Venous thromboembolism – current therapeutic options

Petr Kessler


Tromboembolismus a COVID‑19

Tromboembolism and COVID‑19

Alena Buliková


Trombofilní stavy v graviditě

Thrombophilic conditions during pregnancy

Zuzana Kovářová Kudrnová

 

Trombofilní stavy v onkologii

Thrombophilia and cancer

Jana Hirmerová


Trombotické mikroangiopatie

Thrombotic microangiopathy

Jaromír Gumulec


tematický blok: VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ

 

Otevírají se nové možnosti pro zlepšování péče o pacienty se vzácnými onemocněními

Anna Arellanesová


Jak by se měla změnit péče o pacienty se vzácným onemocněním v následujícím desetiletí

Národní strategie pro vzácná onemocnění 2021–2030

Anna Arellanesová


Jak se bude vyvíjet novorozenecký screening v ČR?

René Břečťan


Přípravky genové terapie pro vzácná onemocnění

Gene therapy products for orphan diseases

Ivana Haunerová


Atypický průběh Gaucherovy choroby

Atypical course of Gaucher disease

Věra Malinová


Aktuální možnosti kauzální terapie cystické fibrózy v dětském věku

Current possibilities of causal therapy of cystic fibrosis in childhood

Marcela Kreslová, Josef Sýkora


Hereditární angioedém: co je nového?

Hereditary angioedema and what’s new

Marta Sobotková


Siponimod v léčbě dospělých pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou – aktuální zkušenosti

Siponimod for the treatment of adult patients with secondary progressive multiple sclerosis – current experience

Simona Halúsková, Martin Vališ, Zbyšek Pavelek


Ofatumumab v léčbě roztroušené sklerózy

Ofatumumab in the treatment of multiple sclerosis

Zbyšek Pavelek, Martin Vališ


Tofacitinib s prodlouženým uvolňováním – nová možnost v léčbě revmatoidní artritidy

Extended‑release tofacitinib – a new treatment of rheumatoid arthritis

Mária Filková


Spondyloartritidy v dětském věku

Spondyloarthritis in children

Šárka Fingerhutová, Pavla Doležalová


Budesonid v orodispergovatelných tabletách v léčbě eozinofilní ezofagitidy

Orodispersible budesonide in treatment of eosinophilic esophagitis

Ivana Mikoviny Kajzrlíková


Postavení avatrombopagu v léčbě imunitní trombocytopenie