Farmakoterapeutická revue 06/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 06/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.


Aktuální přístupy v léčbě hemofilie – rekombinantní přípravky třetí generace

Current treatment options for hemophilia – third generation recombinant therapy

Jan Máchal, Veronika Fiamoli


Emicizumab v léčbě hemofilie A – naplňuje naše očekávání?

Emicizumab in the treatment of hemophilia A – does it meet our expectations?

Petr Smejkal


Monitorování antikoagulační terapie

Monitoring of anticoagulant therapy

Petr Dulíček


Antitrombotická léčba a prevence u onemocnění covid‑19

Antithrombotic therapy and prophylaxis in COVID‑19

Jana Hirmerová


Antikoagulační léčba warfarinem – kdy a komu indikovat léčbu, pro a proti

Anticoagulant warfarin treatment indication – when, whom, pros‑and‑cons

Jiří Slíva


Nízkomolekulární hepariny v klinické praxi

Low molecular weight heparins in clinical practice

Petr Kessler


Nový pohled na diseminovanou intravaskulární koagulaci

The recent way of looking at disseminated intravascular coagulation

Alena Buliková


Současné možnosti léčby imunitní trombocytopenie dospělých

Current treatment options for immune thrombocytopenia in adults

Eva Konířová, Marek Trněný


Vrozené a získané neutropenie u dětí

Congenital and acquired neutropenias in children

Martina Suková


Prevence infekčních zánětů centrálního nervového systému – možnosti a doporučení

Prevention of infections of the central nervous system – options and recommendations

Martin Slížek, Tereza Rudová, Dita Smíšková


Siponimod v léčbě pacientů se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy

Siponimod in the treatment of patients with secondary progressive multiple sclerosis

Zbyšek Pavelek, Martin Vališ


Imunitní rekonstituce po imunoablativní terapii s transplantací autologních krvetvorných buněk u roztroušené sklerózy

Immune reconstitution after autologous haematopoietic stem cell transplantation in multiple sclerosis

Martin Zulák


Léčba mepolizumabem u těžkého astmatika s nosní polypózou

Mepolizumab treatment in patients with severe asthma and nasal polyposis

Irena Krčmová, Jakub Novosad


Inhalační technika v pneumologii

Inhalation techniques in pneumology

Václava Bártů


Opakovaný průkaz viru SARS‑CoV‑2 metodou RT‑PCR u pacienta s infekcí covid‑19

Repeated certificate of SARS‑CoV‑2 virus by RT‑PCR method in a patient with COVID-19

Libor Staněk, Filip Prusík, Zdeněk Musil


Dokáže včasná léčba oddálit progresi chronického žilního onemocnění?

Can early treatment delay the progression of chronic venous disease?

Júlia Černohorská


Geriatrický pacient s polyfarmakoterapií – kazuistiky z praxe

Geriatric patient with polypharmacotherapy – case reports from practice

Martina Nováková


Jak vybrat molekuly pro triple terapii CHOPN


Co nového přinesl kongres EASD 2020 aneb virtuální setkání místo vídeňského Sacheru