Farmakoterapeutická revue 06/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 06/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.


Klinicko‑farmakologické aspekty biologické a cílené léčby

Clinical and pharmacological aspects of biological and targeted therapies

Jan Hartinger, Václav Vaněček, Milan Teřl


Odvrácená tvář biologik z pohledu pneumologa

The other side of biological treatment from the perspective of a pneumologist

Martina Vašáková


Biologická léčba těžkého alergického astmatu

Biologic treatment of severe allergic asthma bronchiale

Petr Vaník


Biologická léčba těžkého eosinofilního astmatu

Biological treatment of severe eosinophic asthma

Lucie Heribanová


Aktuální pohled na farmakoterapii nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí

Contemporary view on the pharmacotherapy of diseases with chronic bronchial obstruction

Viktor Kašák


Modulátory CFTR proteinu

CFTR modulators

Libor Fila


Aktuální přehled možností imunoterapie a antiangiogenní léčby plicního karcinomu

Current review of immunotherapy and anti‑angiogenic lung cancer treatment

Martin Svatoň


Biologická léčba idiopatické plicní fibrózy – možnosti a naděje

Biologic treatment of idiopathic pulmonary fibrosis – challenges and hopes

Martina Šterclová


Alergenová imunoterapie s vazbou na inhalační alergeny v léčbě alergického astmatu

Allergen immunotherapy linked to inhaled allergens in treating allergic asthma

Irena Krčmová, Jakub Novosad


Když chybí vůle změnit změnitelné – kazuistika CHOPN

When there is no will to change what can be changed – case report COPD

Šárka Klimešová, Michaela Jankovská


Chronická obstrukční plicní nemoc – každodenní problém (kazuistika)

Chronic obstructive pulmonary disease – everyday problem (case report)

Václava Bártů


Nealkoholová tuková choroba jater

Non‑alcoholic fatty liver disease

Petr Hůlek, Irma Dresslerová, Tomáš Fejfar, Štěpán Šembera


Péče o pacienty s hypotyreózou a kardiovaskulárním onemocněním

Care of patients with hypothyroidism and cardiovascular disease

Michal Kršek


Nová možnost léčby glukokortikoidy indukované osteoporózy

New possibility of treatment of glucocorticoid‑induced osteoporosis

Olga Růžičková


Postup při krvácení během antitrombotické léčby

Therapy of bleeding in association with anticoagulation therapy

Petr Dulíček, Eva Ivanová, Daniel Thibaud


Duální antitrombotická léčba pro nemocné s chronickými formami aterosklerotického postižení – nová indikace na základě výsledků studie COMPASS

Dual antithrombotic therapy for patients with chronic forms of atherosclerotic disease – new indication based on the results of the study COMPASS

Debora Karetová


Doporučení omezení příjmu soli: máme v tom jasno?

Recommendations on salt intake restrictions: are we clear about this?

Jan Malík


Chronická onemocnění a jejich dopad na psychické zdraví pacientů

Chronic diseases and it’s impact on patient’s mental health

Kateřina Dvořáková, Petra Praksová


Maligní mezoteliom pleury – současné a budoucí léčebné možnosti

Malignant pleural mesothelioma – recent and future treatment options

Jana Krejčí, Daniel Krejčí, Petr Zůna, Petr Opálka, Norbert Pauk


Dýcháme s vámi


Všechno, co jste kdy chtěli vědět o eosinofilech (ale báli jste se zeptat)


Trojkombinační léčba (fluticason furoát/umeclidinium/vilanterol) u pacientů s CHOPN


Reálná praxe potvrzuje účinnost mepolizumabu v léčbě těžkého astmatu!