Farmakoterapeutická revue 06/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 06/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

 

Primární a sekundární prevence cévních mozkových příhod

Primary and secondary prevention of stroke

Jan Fiksa

 

Význam včasného zahájení léčby inzulinem u diabetes mellitus 2. typu

Early initiation of insulin in type 2 diabetes

Tomáš Edelsberger

 

Nefroprotektivita a antidiabetika

Antidiabetic drugs and nephroprotection

Milan Flekač

 

Místo warfarinu v éře nových antitrombotik

The role of warfarin in the era of new antithrombotic drugs

Petr Kessler

 

Hyperurikemie z pohledu kardiovaskulárního rizika

Hyperuricemia from a cardiovascular risk point of view

Petr Němec

 

Diferenciální diagnóza otoků končetin a možnosti jejich léčby

Oedema of lower extremities, differential diagnosis and treatment

Marika Kylarová, Petra Cetkovská

 

Pacient s revmatoidní artritidou - včasná diagnostika a včasné zahájení léčby, význam biomarkerů u časné revmatoidní artritidy

Rheumatoid arthritis patient - early diagnosis and treatment, the importance of biomarkers in early rheumatoid arthritis

Martina Skácelová, Pavel Horák, Eva Lokočová

 

Ixekizumab - nový lék první linie biologické terapie psoriázy

Ixekizumab - a new first-line drug of biological therapy for psoriasis

Filip Rob, Jana Hercogová

 

Biologická léčba v imunoalergologii

Biological treatment in immunoallergology

Irena Krčmová, Jakub Novosad

 

Alergický pacient ve všeobecné praxi

Allergic patient in general practice

Jana Vojtíšková, Bohumil Seifert

 

Diabetická retinopatie - prevence a aktuální možnosti léčby

Diabetic retinopathy - prevention and current treatment options

Tomáš Sosna, Tereza Kubová, Kateřina Kesslerová, Marek Haase, Renata Ženíšková

 

Tresiba (inzulin degludek) a Xultophy (inzulin degludek + liraglutid) - šance na zlepšení kompenzace diabetes mellitus 1. i 2. typu