Farmakoterapeutická revue 05/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 05/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Jiří Votruba


medailonek: Anna Šedivá


tematický blok: PNEUMOLOGIE


Chronická bronchitida – nové možnosti bronchoskopické léčby

Chronic bronchitis – new bronchoscopic treatment options

Zuzana Šestáková


Maligní pleurální výpotek a jeho management

Malignant pleural effusion and its management

Zuzana Hajníková


Navigované metody v bronchologii

Navigational methods in bronchology

Jiří Votruba


Farmakoterapie sarkoidózy v roce 2022

Pharmacotherapy of sarcoidosis in 2022

Alena Slováková, Jiří Votruba, Lenka Návratová


Obstrukční spánková apnoe – nové trendy v diagnostice a léčbě

Obstructive sleep apnea – new trends in diagnosis and treatment

Petra Voglová


Chronická obstrukční plicní nemoc – soudobé trendy v diagnostice a léčbě

Chronic obstructive pulmonary disease – current trends in diagnosis and treatment

Jan Chlumský


Nemalobuněčný karcinom plic – vzácný nežádoucí účinek léčby nivolumabem

Non‑small cell lung cancer – a rare adverse effect of nivolumab treatment immune related adverse events

Kryštof Šefl


Primární nádory pleury

Primary pleural tumors

Petra Zemanová, Milada Zemanová, Luboš Petruželka, Jan Špaček


Screening karcinomu plic a jeho implementace v podmínkách univerzitního centra

Implementation of lung cancer screening in the conditions of a university center

Lenka Návratová, Jiří Votruba, Andrea Burgetová, Lukáš Lambert, Matěj Novák


Jak mění antifibrotika příběhy pacientů s plicní fibrózou

How antifibrotics change cases of lung fibrosis patients

Martina Šterclová


Postavení inhibice interleukinu 5 v léčbě asthma bronchiale

Role of interleukin 5 inhibition in the treatment of bronchial asthma

Ondřej Fibigr


Interleukin 1 v terapii autoinflamatorních onemocnění

Interleukin 1 in the treatment of autoinflammatory diseases

Anna Šedivá


Nová kombinační léčba hypertenze: telmisartan + indapamid

A new combination therapy for hypertension: telmisartan + indapamide

Petra Vysočanová


Význam fixních kombinací v léčbě arteriální hypertenze u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

Role of fixed‑dose combination in the treatment of arterial hypertension in patients with ischemic heart disease

Filip Málek


Přípravky s prodlouženým působením a další možnosti léčby hemofilie

Extended half‑life products and other hemophilia treatment options

Gabriela Romanová


Fixní trojkombinace v léčbě CHOPN

Triple fixed-dose combination for the treatment of COPD

Václava Bártů


Chronofarmakoterapie asthma bronchiale

Chronotherapy of bronchial asthma

Šárka Klimešová


Fixní kombinace paracetamolu s ibuprofenem

Fixed‑dose combination of paracetamol and ibuprofen

Karel Urbánek


Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2022 v New Orleans