Farmakoterapeutická revue 05/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 05/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA 

 

Personalizovaná terapie u chronické obstrukční plicní nemoci

Personalized therapy in chronic obstructive pulmonary disease

Barbora Novotná, Jindřiška Martínková


Farmakoterapie asthma bronchiale

Pharmacotherapy of bronchial asthma

Norbert Pauk


Bronchoskopická léčba bronchiální obstrukce

Bronchoscopic treatment of bronchial obstruction

Jiří Votruba


Primární ciliární dyskineze

Primary ciliary dyskinesia

Petr Pohunek, Vendula Martinů, Petra Dvořáková, Žofia Varényiová, Lucie Bořek‑Dohalská, Jiří Uhlík


Léčba exogenní alergické alveolitidy – co máme nyní a kam směřujeme

Treatment of hypersensitivity pneumonitis – what do we have now and where we go

Martina Vašáková


Problematika moderní pneumoonkologické léčby v ČR k 1. 8. 2020

Topics of current lung cancer treatment in the Czech Republic to date 1. 8. 2020

Daniel Krejčí


Plicní rehabilitace, komplexní nefarmakologická péče o pacienty s chronickou respirační dysfunkcí

Pulmonary rehabilitation, complex nonpharmacological therapy of patients with chronic respiratory dysfunction

Petr Zůna


Léčba sarkoidózy

Treatment of sarcoidosis

Ladislav Lacina


Idiopatická plicní fibróza – současné léčebné možnosti

Idiopathic pulmonary fibrosis – current therapeutic possibilities

Ladislav Lacina


Současné možnosti léčby plicní hypertenze

Current treatment options for pulmonary hypertension

Pavel Jansa


(Všechny) cesty vedou do centra pro léčbu těžkého astmatu

(All) roads lead to specialist severe asthma care center

Katarína Sedláková, Jaroslav Lněnička, Norbert Pauk


Plicní mykobakterióza – kazuistika

Pulmonary mycobacteriosis – case report

Michaela Cimrová


Využití alteplázy v terapii hrudního empyému (standardní léčba, a přesto off label)

The use of alteplase in the treatment of thoracic empyema (standard care, yet off label)

Aneta Opravilová


Vysazení systémové kortikosteroidní terapie u pacienta s asthma bronchiale při biologické léčbě omalizumabem

Termination of systemic corticosteroid therapy of a patient with bronchial asthma on biologic therapy with omalizumab

David Homola, Jaroslav Lněnička, Alexander Kreze, Norbert Pauk


Domácí podávání mepolizumabu v době epidemie infekce covid‑19

How to use mepolizumab at home during COVID‑19

Alena Vlachová, Simona Tazbirková, Martina Vetchá, Libor Fila


Expektorancia a mukolytika – pomocné léky při léčbě zánětů dýchacích cest

Expectorants and mucolytics – adjuvants for the treatment airway inflammation

Ján Dindoš


Biofarmaceutické a farmakokinetické lékové interakce u pacientů ve vyšším věku

Biopharmaceutical and pharmacokinetic drug interactions in elderly patients

Jan Juřica