Farmakoterapeutická revue 05/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 05/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.


Hodnocení aktivity roztroušené sklerózy a disabilita

Evaluation of multiple sclerosis activity and disability

Zbyšek Pavelek, Martin Vališ


Farmakovigilance nových léčebných přípravků pro roztroušenou sklerózu

Pharmacovigilance of novel treatments for multiple sclerosis

Simona Halúsková, Zbyšek Pavelek, Martin Vališ


Od patofyziologie migrény k monoklonálním protilátkám

From pathophysiology of migraine to monoclonal antibodies

Rudolf Kotas


Možnosti terapie nervosvalových onemocnění v dětském věku – Duchennova svalová dystrofie a spinální muskulární atrofie

Treatment options of neuromuscular disorders in children – Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular atrophy

Lenka Juříková, Zdenka Bálintová


Gaucherova nemoc – současné možnosti léčby

Gaucher disease – current possibilities of therapy

Věra Malinová


Léčba pacientů s bolestivou polyneuropatií

Treatment of painful neuropathies

Eva Vlčková


Sekundární prevence cévní mozkové příhody

Secondary prevention of stroke

Daniel Václavík


Aktuální přístupy v prevenci rekurence žilních tromboembolických příhod

Current approaches in preventing venous thromboembolism recurrence

Jana Hirmerová


Léčba hemofilie dnes s vyhlídkou na zítřek

Treatment of haemophilia today with the prospect of tomorrow

Radomíra Hrdličková


Rekombinantní přípravky třetí generace a EHL v léčbě hemofilie

Recombinant concentrates and EHL in the treatment of hemophilia

Gabriela Romanová, Petr Smejkal


Novinky v patogenezi a léčbě imunitních trombocytopenií

News in pathogenesis and treatment of immune thrombocytopenia

Libor Červinek


Prolongovaná terapie tromboembolické nemoci

Prolongation of anticoagulation therapy in thromboembolic disease

Petr Dulíček


Léčba hemoroidální nemoci

Treatment of hemorrhoidal disease

Július Örhalmi, Markéta Lengálová, Zuzana Smoleňová, Zuzana Paprčková, Štěpánka Jelínková, Daniela Čadilová, Zuzana Šerclová


Léčba a ovlivnění rizikových faktorů aterosklerózy – zaměřeno na cholesterol

Treatment of atherogenic risk factors – focused on cholesterol

Ondřej Kyselák, Vladimír Soška


Fixní trojkombinace v léčbě hypertenze – vliv na compliance a kontrolu onemocnění

Fixed triple combination therapy in hypertension – effect on compliance and disease control

Branislav Štrauch


Euvascor – moderní kombinační terapie pro pacienta s arteriální hypertenzí a dyslipidemií (nová fixní kombinace atorvastatinu a perindoprilu)

Euvascor – modern combination therapy for patients with arterial hypertension and dyslipidemia (new fixed combination therapy of atorvastatin and perindopril)

Lukáš Zlatohlávek


Současnost a perspektivy terapie obezity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

Present and perspectives of obesity therapy in patients with cardiovascular disease

Dana Müllerová


Specifická alergenová imunoterapie

Specific allergen immunotherapy

Magdalena Herknerová


Neobvyklý průběh revmatoidní artritidy – kazuistika

Unusual development of rheumatoid arthritis – case report

Hana Brabcová, David Suchý


Inhibitor receptoru pro interleukin 6 tocilizumab – nová šance pro nemocné obrovskobuněčnou arteriitidou

Radim Bečvář


Studie VERIFY: srovnání časné kombinace metformin/vildagliptin s monoterapií metforminem aneb máme další důvod přepisovat doporučení léčby DM 2. typu?

Martin Haluzík