Farmakoterapeutická revue 04/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 04/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Hana Rosolová


medailonek: Lenka Špinarová


tematický blok: KARDIOVASKULÁRNÍ A METABOLICKÉ CHOROBY


Chronické srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

Heart failure with reduced left ventricular ejection fraction

Barbora Nussbaumerová


Kdy myslet na sekundární hypertenzi a jak postupovat?

When to consider secondary hypertension and how to proceed?

Matěj Zítek


Gliptiny a glifloziny – léky pro mnoho odborníků

Gliptins and gliflozins – drugs for many specialists

David Karásek


Současné možnosti léčby chronické plicní hypertenze

Current advances in the treatment of chronic pulmonary hypertension

Pavel Jansa


Farmakoterapie arteriální hypertenze u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Pharmacological therapy of arterial hypertension in obese patients with type 2 diabetes mellitus

Ondřej Petrák


Současné možnosti léčby polycystické choroby ledvin autosomálně dominantního typu

Current treatment options for autosomal dominant polycystic kidney disease

Silvie Rajnochová Bloudíčková


Ozanimod

Ozanimod

Karel Urbánek


Fixní kombinace olopatadinu a mometasonu v léčbě alergické rinitidy z pohledu účinnosti a bezpečnosti

Fixed combination of olopatadine and mometasone in the treatment of allergic rhinitis from the point of view of efficacy and safety

Jiří Slíva


Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti

Opioids in the treatment of chronic non‑cancer pain

Jitka Fricová


Léčba tromboembolické nemoci

Treatment of thromboembolic disease

Dalibor Musil


Kombinovaná léčba subkutánně podávaným infliximabem a metotrexátem u pacientky s Crohnovou chorobou a enteropatickou artropatií – kazuistika

Combination therapy of subcutaneous infliximab and methotrexate in a patient with Crohn’s disease and enteropathic arthropathy – case report

Barbora Pipek


Klinická zkušenost s použitím subkutánního infliximabu (CT‑P13 SC – Remsima s.c.) v léčbě pacienta s ulcerózní kolitidou

Experience with subcutaneous infliximab (CT‑P13 SC – Remsima s.c.) in a patient with ulcerative colitis from clinical practice

Martin Vašátko


Dupilumab v léčbě atopické dermatitidy – klinické zkušenosti u dětí

Dupilumab in the treatment of atopic dermatitis in children

Zuzana Plzáková, Radana Zachová, Stanislava Polášková