Farmakoterapeutická revue 04/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 04/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Zdeněk Monhart


medailonek: Lukáš Zlatohlávek


tematický blok: KŘEHKÝ PACIENT V AMBULANCI INTERNISTY

 

Geriatrická křehkost

Geriatric frailty

Hana Matějovská Kubešová, Adam Lukáč


Jak optimalizovat farmakoterapii křehkého seniora

How to optimize pharmacotherapy of frail elderly

Zdeněk Lys, Jan Václavík


Léčba srdečního selhání u křehkého nemocného

Treatment of heart failure in a frail patient

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka Špinarová 


Potenciální problémy antihypertenzní léčby starších osob

Potential problems of antihypertensive treatment of the elderly

Jiří Widimský


Léčba chronického koronárního syndromu křehkého pacienta

Treatment of chronic coronary syndrome in the frail patient

Luboš Kotík


Antikoagulační léčba starších multimorbidních pacientů

Anticoagulation therapy in elderly patients with multimorbidity

Zdeněk Monhart


Diabetik: modelový křehký pacient

The diabetic: a model frail patient

Martina Nováková, Lucie Břízová, Kateřina Polášková, Milan Kvapil


Léčba dyslipidemií u křehkého pacienta

Dyslipidemia treatment in fragile patient

Hana Rosolová


Adekvátní léčba hlavních rizikových faktorů aterosklerózy v ambulantní praxi – zaměřeno na fixní kombinace

Adequate treatment of major risk factors for atherosclerosis in outpatient care – focused on fixed combinations

Lukáš Zlatohlávek


Hypolipidemická léčba – zaostřeno na fixní kombinace

Fixed‑dose combinations in lipidology

Eva Tůmová


Postavení fondaparinuxu v současné klinické praxi

The position of fondaparinux in current clinical practice

Debora Karetová, Jan Bultas


Biosimilars v léčbě zánětlivých revmatických onemocnění

Biosimilars in the treatment of inflammatory rheumatic diseases

Hana Ciferská, Jan Vachek


Metabolismus vápníku a vitaminu D a kostní změny u gastrointestinálních chorob

Calcium and vitamin D metabolism and bone changes in gastrointestinal diseases

Vasyl Suchoťko, Ludmila Brunerová


Léčba hepatitidy C přímo působícími virostatiky

Therapy of chronic hepatitis C using direct‑acting antivirals

Petr Husa


Burosumab v léčbě X‑vázané hypofosfatemie u dvou sourozenců – kazuistika

Burosumab in the treatment of X‑linked hypophosphatemia in two siblings – a case report

Sylva Skálová, Petra Rozsívalová