Farmakoterapeutická revue 04/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 04/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Lukáš Zlatohlávek


medailonek: Michal Kršek

 


tematický blok: INTERNÍ MEDICÍNA

 

Kombinační terapie hýbe internou

 

Fixní kombinace v léčbě arteriální hypertenze

Fixed combinations in the treatment of arterial hypertension

Ondřej Petrák


Kombinační léčba hypertenze a hypokalemie

Combination therapy of hypertension and hypokalemia

Zuzana Krátká


Fixní kombinace perorálních antidiabetik

Fixed combination of oral antidiabetics

Pavla Žůrková


Racionální a účinná kombinace agonisty GLP‑1 receptoru a bazálního inzulinu

A rational and effective combination of a GLP‑1 receptor agonist and basal insulin

Jan Škrha jr.


Fixní kombinace v lipidologii

Fixed‑dose combinations in lipidology

Lukáš Zlatohlávek

 


Plíce jsou nejen o covidu, ale přeci jen hýbe naší dobou

 

Poziční dokumenty České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

 

Ambulantní péče o nemocné s covid‑19

Kudela O, Skácel Z, Pekárek Z, Bártů V, Čierná‑Peterová I – pracovní skupina ČPFS ČLS JEP


Hospitalizační léčba COVID‑19

Brat K, Venclíček O, Herout V, Ruta J, Blažek M, Stehlík L, Havel D, Casas‑Mendez F, Dostál P, Černý V


Post‑COVID syndrom/postižení – definice, diagnostika a klasifikace

Kopecký M, Skála M, Neumannová K, Koblížek V – pracovní skupina ČPFS ČLS JEP


Léčba plicního postižení pacientů po prodělaném COVID‑19 (Coronavirus disease 2019)

Sova M, Doubková M, Solichová L, Šterclová M, Genzor S


Přínos antifibrotik v léčbě pacientů s non‑IPF fibrotizujícími intersticiálními plicními procesy

Contribution of antifibrotics in the treatment of patients with non‑IPF fibrosing interstitial lung diseases

Martina Šterclová


Biologická léčba těžkého bronchiálního astmatu cílená na dráhu interleukinu 5

Targeting the interleukin 5 pathway for treatment of severe bronchial asthma

Irena Krčmová, Jakub Novosad, Vratislav Sedlák

 


Co naše pacienty v životě limituje…

 

Nebivolol, úspěšný beta‑blokátor 3. generace

Nebivolol, a successful 3rd generation beta‑blocker

Ondřej Petrák


Modifikace struktury biologických léčiv za účelem změny jejich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností

Modification of the structure of biological drugs in order to change their pharmacokinetic and pharmacodynamic properties

Jan Miroslav Hartinger


Bilastin – lékový profil

A drug profile of bilastine

Hana Götzlová

 


… a to zejména v revmatologii

 

Moderní postupy v léčbě osteoporózy

New approaches for the treatment of osteoporosis

Olga Růžičková


Využití slabých opioidů a jejich kombinovaných přípravků v revmatologii

The use of weak opioids and their combination products in rheumatology

Olga Šléglová


Postavení inhibitorů Janusových kináz v revmatologii

Position of Janus kinase inhibitors in rheumatology

Ladislav Šenolt


Mají inhibitory TNF stále místo v první linii léčby revmatoidní artritidy?

Do TNF inhibitors still have a place in the first‑line treatment of rheumatoid arthritis?

Mária Filková


Léčba revmatických onemocnění v průběhu gravidity a laktace

Treatment of rheumatic diseases during pregnancy and lactation

Dana Tegzová

 


Co je třeba substituovat

 

Racionální léčba nedostatku železa

Rational management of iron deficiency

Martin Špaček


Substituce levotyroxinem

Levothyroxine replacement therapy

Hana Vítková


Enterální a parenterální výživa

Enteral and parenteral nutrition

Jarmila Křížová

 


Nezapomeňme na trávicí trakt

 

Neobvyklý typ překryvného syndromu u pacientky s Crohnovou chorobou

An unusual type of overlap syndrome in a patient with Crohn’s disease

Kristýna Kubíčková, Michal Koula, Martin Lukáš, Milan Lukáš, Petr Urbánek


Inhibitory TNF‑α v terapii idiopatických střevních zánětů

TNF‑α inhibitors in inflammatory bowel disease therapy

Milan Lukáš


Nový pohled na inhibitory protonové pumpy. Budeme se skutečně „kyselině solné“ omlouvat?

A new view of proton pump inhibitors. Are we really going to apologize to “hydrochloric acid”?

Jan Bultas


Chronické žilní onemocnění – nepodceňujme včasnou léčbu a spolupráci pacienta

Chronic venous disease – let’s not underestimate the timely treatment and the importance of collaboration between physician and patient

Lubomír Drlík