Farmakoterapeutická revue 04/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 04/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.


Současná léčba refluxní choroby jícnu

Current treatment of gastroesophageal reflux disease

Vít Navrátil, Ondřej Urban, Jan Gregar


Léčba idiopatických střevních zánětů

The treatment of inflammatory bowel diseases

Přemysl Falt


Novinky v léčbě revmatoidní artritidy

Novelties in rheumatoid arthritis treatment

Martina Skácelová


Terapie osteoporózy

Osteoporosis treatment

Eva Lokočová


Současné možnosti léčby plicní arteriální hypertenze ve světle nových guidelines ESC/ERS

Current treatment options for pulmonary arterial hypertension according to the new ESC/ERS guidelines

Martin Hutyra


Možnosti ovlivnění koncentrace lipoproteinu (a)

Possibilities of influencing lipoprotein (a) concentration

Lukáš Zlatohlávek


Léčba diabetes mellitus 2. typu inhibitory sodíko‑glukózového kotransportéru 2

Treatment of type 2 diabetes mellitus with sodium‑glucose cotransporter 2 inhibitors

Michal Krčma


Současná léčba diabetické nefropatie

Current treatment of diabetic nephropathy

Vladimíra Bednářová, Hana Šafránková


Léčba diabetu během hospitalizace

In‑hospital diabetes treatment

Jan Škrha jr.


Léčba dyslipidemie – kde jsme a kam směřujeme?

Treatment of dyslipidemia – where are we and where are we going?

Jan Bultas


Metabolické účinky antihypertenziv

Metabolic effects of antihypertensives

Ondřej Petrák


Terapie dyslipidemie kombinací rosuvastatinu a ezetimibu v klinické praxi

Treatment of dyslipidaemia with combination rosuvastatin and ezetimibe in clinical praxis

Ľubica Cibičková


Aktuální diagnostika a terapie chronické pankreatitidy

Current diagnosis and therapy of chronic pancreatitis

Petr Dítě, Lumír Kunovský, Martina Bojková, Martin Blaho, Bohuslav Kianička, Jiří Dolina, Radoslav Pruška, Vladimír Kojecký


Esperoct – nový rekombinantní faktor VIII s prodlouženým poločasem eliminace v léčbě hemofilie A

Esperoct – new recombinant factor VIII with extended half‑life in hemophilia A treatment

Ester Zápotocká


Nové možnosti léčby psoriázy na základě nových poznatků v patogenezi psoriázy – risankizumab

New treatment options for psoriasis based on new findings in the pathogenesis of psoriasis – risankizumab

Petra Cetkovská


Průlomová bolest

Breakthrough pain

Jitka Fricová


Zpráva z virtuálního kongresu Americké diabetologické asociace 2020