Farmakoterapeutická revue 04/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 04/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

 

Postavení ustekinumabu v léčbě Crohnovy nemoci

The status of ustekinumab in the treatment of Crohn’s disease

Lucie Prokopová, Vladimír Zbořil, Karolína Poredská, Lenka Kučerová

 

Monitorování farmakokinetiky biologických léčiv u idiopatických střevních zánětů

Monitoring of the pharmacokinetics of biological drugs in inflammatory bowel disease

Karin Malíčková, Milan Lukáš

 

„Malé molekuly“ v léčbě idiopatických střevních zánětů

Small molecule drugs in the treatment of inflammatory bowel disease

Radka Vaníčková, Milan Lukáš

 

Léčba idiopatických střevních zánětů v graviditě

Treatment of inflammatory bowel disease in pregnancy

Milan Lukáš

 

Postavení enterální výživy v léčbě Crohnovy nemoci

Enteral nutrition positioning in management of Crohn’s disease

Marta Kostrejová, Milan Lukáš


Transplantace stolice v terapii idiopatických střevních zánětů

Fecal transplantation in patients with inflammatory bowel disease

Milan Lukáš

 

Novinky v metabolickém syndromu

Metabolic syndrome news

Štěpán Svačina

 

Antihypertenziva a metabolický syndrom – nová doporučení

Antihypertensive and metabolic syndrome – new recommendations

Miroslav Souček

 

Antidiabetika a kardiovaskulární riziko

Antidiabetics and cardiovascular risk

Jan Škrha jr.

 

Perioperační péče o pacienty užívající perorální antikoagulancia

Perioperative care for patients with oral anticoagulants

Tomáš Kvasnička

 

Diagnostika a léčba ischemické choroby dolních končetin ve všeobecné praxi

Diagnosis and treatment of peripheral arterial disease in general practice

Jana Vojtíšková, Bohumil Seifert

 

Primární chronické žilní onemocnění – diagnostika a léčba

Primary chronic venous disease – diagnosis and treatment

Dalibor Musil

 

Pneumokokové onemocnění a aktuální možnosti prevence

Pneumococcal disease and current prevention

Lenka Petroušová

 

Chřipka – stále podceňovaná preventabilní infekce

Influenza – still underestimated preventable infection

Martina Havlíčková, Jan Kynčl, Helena Jiřincová

 

Aktuální možnosti očkování proti meningokokům

Current vaccinations against meningococcus

Hana Roháčová

 

Atypický průběh klíšťové encefalitidy

Atypical course of thick‑borne encephalitis

Daniela Bartková

 

Získaná hemofilie A

Acquired haemophilia A

Jitka Šlechtová, Zdeňka Hajšmanová

 

Aktuální možnosti léčby juvenilní idiopatické artritidy adalimumabem

Treatment options of juvenile idiopathic arthritis: adalimumab

Šárka Fingerhutová, Pavla Doležalová

 

Zemřel prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

 

Deficit alfa‑1 antitrypsinu: předmět výzkumu již půl století

 

Pokrok v léčbě hepatitidy C