Farmakoterapeutická revue 03/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 03/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Karel Pavelka


medailonek: Spyridon Gkalpakiotis


tematický blok: REVMATOLOGIE

Účinnost secukinumabu u různých domén u psoriatické artritidy

Multidomain efficacy of secukinumab in psoriatic arthritis

Karel Pavelka


Risankizumab v léčbě psoriatické artritidy

Risankizumab in treatment of psoriatic arthritis

Jiří Štolfa


Bezpečnost léčby filgotinibem

Safety of filgotinib treatment

Kristýna Bubová


Denosumab v ambulanci revmatologa

Denosumab in a rheumatologist’s clinic

Olga Růžičková


Biosimilární léky: co by měl revmatolog vědět

Biosimilar drugs: what a rheumatologist should know

Hana Ciferská, Jan Vachek


Adekvátní léčba pacientů s psoriatickou artritidou – klinické zkušenosti, spolupráce revmatologa a dermatologa

Adequate treatment of patients with psoriatic arthritis – clinical experience, cooperation between rheumatologist and dermatologist

Zdeněk Fojtík


Novinky v léčbě srdečního selhání – glifloziny u pacientů s mírně redukovanou a zachovalou ejekční frakcí

News in the treatment of heart failure – gliflozins in patients with a mildly reduced and preserved ejection fraction

Josef Kořínek, Miloš Dobiáš


Buprenorfin – výjimečný opioid pro léčbu chronické bolesti

Buprenorphine – an exceptional opioid for chronic pain treatment

Vilma Vranová


komentář: Jan Procházka / Klinický pohled algeziologa


Nesteroidní antiflogistika nejenom v léčbě revmatických onemocnění

Non‑steroidal anti‑inflammatory drugs in the treatment of rheumatic diseases

Jiří Slíva


Dlouhodobý účinek a bezpečnost léčby biosimilárním infliximabem (Remsima) u pacientky s periferní formou axiální spondylartritidy

Long‑term efficacy and safety of treatment with biosimilar infliximab (Remsima) in a patient with peripheral axial spondyloarthrosis

Andrea Smržová


Abrocitinib v léčbě atopické dermatitidy

Abrocitinib for the treatment of atopic dermatitis

Iva Karlová


Rychlý nástup účinku biosimilárního adalimumabu (Yuflyma) u pacienta s psoriázou

Rapid onset of action of biosimilar adalimumab (Yuflyma) in a patient with psoriasis

Kristína Gibalová


Atopická dermatitida u pacienta s Loeysovým–Dietzovým syndromem léčená dupilumabem

Atopic dermatitis in a patient with Loeys‑Dietz syndrome treated with dupilumab

Dana Prusíková


Postavení rituximabu v léčbě pemphigus vulgaris

The role of rituximab in the treatment of pemphigus vulgaris

Ondřej Kodet


Psoriáza – kazuistická sdělení pacientů léčených konvenčními prostředky

Psoriasis – case report of patients treated with conventional medications

Lubomír Drlík


Přínos tofacitinibu v léčbě ulcerózní kolitidy u pacientů po předchozím selhání anti‑TNF‑α terapie – kazuistika

Benefit of tofacitinib in the treatment of ulcerative colitis in patients after previous failure of anti‑TNF‑α therapy – case report

Lenka Nedbalová