Farmakoterapeutická revue 03/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 03/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Ladislav Šenolt


editorial: Spyridon Gkalpakiotis 


medailonek: Ladislav Šenolt


tematický blok: REVMATOLOGIE A KOŽNÍ PROJEVY U REVMATICKÝCH CHOROB

 

Kožní projevy lupus erythematodes

Skin manifestations of lupus erythematosus

Jakub Závada

 

VEXAS – nový autoinflamatorní syndrom spojený se somatickými mutacemi v genu UBA1

VEXAS – a new autoinflammatory syndrome associated with somatic mutations in the UBA1 gene

Hana Ciferská


Kožní projevy a hodnocení kůže u systémové sklerodermie

Skin manifestations and assessment in systemic sclerosis

Michal Tomčík


Paradoxní kožní reakce jako nežádoucí projev biologické léčby

Paradoxical skin reactions as an adverse effect of biological treatment

Lenka Hasíková


Existuje vztah mezi intenzitou kožních projevů a psoriatickou artritidou?

Is there a relationship between the intensity of skin manifestations and psoriatic arthritis?

Jiří Štolfa


Specifické a vzácné kožní projevy u revmatoidní artritidy

Rheumatoid arthritis‑specific and rare skin manifestations

Ladislav Šenolt


Účinnost inhibitorů Janusových kináz na kožní syndrom u pacientů s psoriatickou artritidou

Efficacy of Janus kinase inhibitors on skin syndrome in patients with psoriatic arthritis

Mária Filková


Ideální pacient pro léčbu inhibitory IL‑17

Ideal patient for IL‑17 inhibitors treatment

Kristýna Bubová


tematický blok: DERMATOVENEROLOGIE


Lokalizovaná sklerodermie

Localised scleroderma

Daniela Pavlusová


Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa

Alžběta Smetanová, Emanuel Marques


Anti‑TNF indukovaný lupus erythematodes u pacientky se závažnou psoriázou – kazuistika

Lupus erythematosus induced by TNF inhibitors in a patient with severe psoriasis – case report

Iva Lomicová, Petra Cetkovská


Léčba psoriatických nemocí monoklonálními protilátkami anti‑IL‑17 a anti‑IL‑23

Management of psoriatic disease with anti-IL‑17 and anti-IL‑23 monoclonal antibodies

Miloslav Salavec


Pacient s psoriázou a neřešenými bolestmi zad – kazuistika

Patient with psoriasis and unsolved back pain – case report

Jan Hugo, Rudolf Horváth


Těžká forma psoriázy léčená brodalumabem po selhání předchozí biologické terapie – kazuistika

A severe case of psoriasis treated with brodalumab after failure of previous biologic therapy – case report

Spyridon Gkalpakiotis


Kdy a jak léčit sekundární imunodeficience v hematoonkologii

When and how to treat secondary immunodeficiencies in hematooncology

Alexandra Jungová


Albumin a jeho využití v klinické praxi

The use of albumin therapy in clinical practice

Martin Polák


Opioidy?

Opioids?

Pavel Ševčík, Ivo Křikava