Farmakoterapeutická revue 03/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 03/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Pavel Horák


medailonek: Pavel Horák


Revmatologie v covidové éře – léčba a očkování

Rheumatology in the covid era – treatment and vaccination

Ladislav Šenolt


Léčba psoriatické artritidy – komentář k aktuálním doporučením EULAR

Treatment of psoriatic arthritis – notes on recent EULAR recommendation

David Suchý, Jan Voříšek


Hyperurikemie – genetické aspekty a možnosti farmakoterapie

Hyperuricemia – genetic aspects and therapeutic options

Lenka Hasíková, Jakub Závada


Biologické léky blokující interleukin 1 a interleukin 6 v léčbě juvenilní idiopatické artritidy – přehled a vlastní výsledky

Biological drugs blocking effect of interleukin 1 and interleukin 6 in the treatment of juvenile idiopathic arthritis: a review and own results

Kateřina Bouchalová


Stillova choroba dospělých

Adult onset Still’s disease

Pavel Horák, Martina Skácelová, Jakub Videman


Plicní postižení u systémové sklerodermie a jeho léčba

Pulmonary involvement in systemic sclerosis and its treatment

Martin Žurek, Pavel Horák


ANCA asociované vaskulitidy – novinky v léčbě

News in treatment of ANCA associated vasculitis

Martina Skácelová, Pavel Horák, Jakub Videman


Perspektivy inhibitorů JAK v léčbě axiálních spondyloartritid

Perspectives of JAK inhibitors in the treatment of axial spondyloarthritis

Karel Pavelka


Farmakoterapie idiopatických zánětlivých myopatií

Pharmacological treatment of idiopathic inflammatory myopathies

Heřman Mann, Jiří Vencovský


Budoucnost inhibitorů JAK v léčbě imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

The future of JAK inhibitors in the treatment of immune‑mediated inflammatory diseases

Petr Němec


Certolizumab pegol a jeho postavení v revmatologii

Certolizumab pegol and its role in rheumatology

Hana Ciferská


Regulační osa IL‑23/IL‑17 v poškozujícím zánětu u nemocných s psoriázou – cíl pro nejúčinnější biologickou terapii

Regulatory axis of IL‑23/IL‑17 in immunopathological inflammation in patients with psoriasis – target for the most effective biological therapy

Jan Krejsek


Prevence a screening kolorektálního karcinomu v České republice

Prevention and screening of colorectal cancer in the Czech Republic

Bohumil Seifert, Norbert Král, Ondřej Májek, Ondřej Ngo, Karel Hejduk, Štěpán Suchánek


Inkretin nebo gliflozin: jak se rozhodovat?

Incretin or gliflozin: how to decide?

Michal Krčma


Klinická zkušenost s použitím biosimilárního adalimumabu v léčbě pacienta s komplikovaným průběhem Crohnovy nemoci

Experience with biosimilar adalimumab in a patient with complicated Crohn’s disease from clinical practice

Martin Vašátko