Farmakoterapeutická revue 03/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 03/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.


Biologická léčba non‑radiografických axiálních spondyloartritid

Biological treatment of non‑radiographic axial spondyloarthritis

Karel Pavelka


Novinky v léčbě bolesti u osteoartrózy

News in the treatment of pain in osteoarthritis

Olga Šléglová


Biosimilární teriparatid RGB‑10

Biosimilar teriparatide RGB‑10

Olga Růžičková


Zkušenost s inhibitory Janusových kináz v reálné praxi z registru ATTRA

Janus kinase inhibitors in clinical practice: data from the ATTRA registry

Ladislav Šenolt, Michal Svoboda


Screening hydroxychlorochinové retinopatie – pohled revmatologa

Hydroxychloroquine retinopathy screening – the view of the rheumatologist

Jakub Závada


Blokáda interleukinu 6 po dvaceti letech zkušeností

Interleukin‑6 inhibition – twenty years of experience

Petr Bradna


Palindromický revmatismus

Palindromic rheumatism

David Suchý


Burosumab jako novinka v léčbě hypofosfatemické křivice vázané na chromosom X

Burosumab as a novelty in the treatment of X‑linked hypophosphatemic rickets

Milan Bayer


Certolizumab pegol v léčbě ložiskové psoriázy

Certolizumab pegol in treatment of plaque psoriasis

Filip Rob, Jana Hercogová


Závažné formy atopické dermatitidy – aktuální stav, možnosti a perspektivy terapie v České republice

Severe forms of atopic dermatitis – current status, possibilities and perspectives of therapy in the Czech Republic

Milena Tánczosová


První klinické zkušenosti s biosimilárním adalimumabem FKB327 u nemocných s idiopatickými střevními záněty

First clinical experience with biosimilar adalimumab FKB327 in patients with inflammatory bowel disease

Veronika Hrubá, Karin Malíčková, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková, Katarína Mitrová, Martin Lukáš, Martin Vašátko, Milan Lukáš


Bilastin v léčbě u dětí

Bilastine in the treatment of children

Magdalena Herknerová


Současné postavení ezetimibu v léčbě dyslipidemie

Current position of ezetimibe in treatment of dyslipidaemia

Ľubica Cibičková


Aktuální možnosti v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

Current possibilities in the treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Jan Válka, Jaroslav Čermák


Neuromyelitis optica a onemocnění jejího širšího spektra – nové léčebné možnost
Neuromyelitis optica spectrum disordes – new treatment option
Petra Nytrová


Methotrexát v léčbě idiopatických střevních zánětů

Methotrexate in the treatment of inflammatory bowel disease

Vladimír Zbořil


Hereditární angioedém a aktuální možnosti jeho léčby v České republice

Hereditary angioedema and current treatment options available in the Czech Republic

Marta Sobotková