Farmakoterapeutická revue 03/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 03/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Profesor Cyril Höschl


Zobrazovací metody při diagnostice a hodnocení progrese axiálních spondyloartritid

Imaging techniques for diagnostic and estimation of axial spondyloarthritis progression

Kristýna Bubová


Inhibitory Janusových kináz v léčbě revmatoidní artritidy

Inhibitors of Janus kinases in the therapy of rheumatoid arthritis

Mária Filková


Současné možnosti léčby psoriatické artritidy

Current psoriatic arthritis treatment options

Jiří Štolfa, Liliana Šedová


Temporální arteritida – úskalí při diagnostice a léčbě

Temporal arteritis – pitfalls in diagnosis and treatment

Jana Tomasová Studýnková


Farmakoekonomický („nemedicínský“) switch z originální biologické léčby na biosimilární alternativu – pro a proti

Non‑medical switch from biooriginator to biosimilars biologics – pros and cons

Jakub Závada


Hydroxychlorochin – „starý lék“ s novým významem v léčbě systémového lupus erythematodes

Hydrochloroquine – „old medicine“ with new significance in the treatment of systemic lupus erythematosus

Hana Ciferská


Golimumab v léčbě axiálních spondyloartritid – dlouhodobé výsledky léčby

Golimumab in treatment of axial spondyloarthritis – long‑term results of treatment

Kristýna Bubová


Methotrexát a jeho role v denní revmatologické praxi

Methotrexate and its role in rheumatology daily practice

Radka Moravcová


Nestandardní situace v léčbě revmatoidní artritidy

Unusual situations in rheumatoid arthritis treatment

Petr Bradna


Očkování pacientů s autoimunitním zánětlivým revmatickým onemocněním při léčbě novými biologickými léky a inhibitory JAK

Vaccination of the patients with autoimmune inflammatory disease on treatment with new biologics and JAK inhibitors

Mária Filková


Vybrané kasuistiky z klinického programu tofacitinibu

Selected case reports from the tofacitinib clinical program

Šárka Forejtová

 

Vitamin D a vitamin K a jejich souvislost s osteoporózou

Vitamin D and vitamin K in association with osteoporosis

Jana Čepová, Kateřina Dunovská, Eva Klapková


Fixní trojkombinace antihypertenziv v běžné klinické praxi

Fixed triple combination therapy of antihypertensive drugs in common clinical practice

Monika Kamasová


Současné možnosti léčby primární biliární cholangitidy

Current treatment of primary biliary cholangitis

Tomáš Fejfar, Tomáš Vaňásek, Petr Hůlek


Současné možnosti farmakoterapie obezity v České republice

Current possibilities of pharmacotherapy of obesity in the Czech Republic

Dita Pichlerová


Lékové interakce s potravou, jejími složkami a nápoji

Drug interactions with food, some of its ingredients and drinks

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár


Tremfya (guselkumab) – první inhibitor interleukinu 23 a jeho místo v současné klinické praxi


Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe


Risankizumab aneb Modré z nebe na dosah?


Mýty, omyly a pravdy v diabetologii – doporučené postupy a reálná praxe

 


Pohled za hranice


Eliška Potluková