Farmakoterapeutická revue 03/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 03/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 

Diagnostika a léčba dnavé artritidy a hyperurikemie

Diagnosis and treatment of gouty arthritis and hyperuricemia

Karel Pavelka

 

Axiální spondyloartritida: včasná diagnostika napomáhá zahájení účinné léčby

Axial spondyloarthritis: Early diagnosis helps initiate effective treatment

Markéta Hušáková

 

Aktuální možnosti léčby juvenilní idiopatické artritidy

Current possibilities of juvenile idiopathic arthritis treatment

Hana Malcová, Rudolf Horváth, Dana Němcová, Pavla Doležalová

 

Současná strategie léčby polymyalgia rheumatica

Current therapeutic strategy for polymyalgia rheumatica

Radka Moravcová

 

Nový pohled na blokádu receptoru pro interleukin‑6 v léčbě revmatoidní artritidy

New view on interleukin‑6 receptor blockade in rheumatoid arthritis

Hana Ciferská

 

Přehled revmatických manifestací u HIV infekce

Overview of rheumatic manifestations in HIV infection

Jana Hořínková, Hana Ciferská

 

Využití golimumabu v léčbě ankylozující spondylitidy

Use of golimumab in the treatment of ankylosing spondylitis

David Suchý

 

Stillova choroba dospělých komplikovaná rozvojem akutního jaterního selhání s nutnou transplantací jater

Adult onset Still’s disease complicated by development of acute liver failure with need for liver transplantation

Jiřina Vítová, Eva Kostolná

 

Secukinumab u pacientů se středně těžkou a těžkou formou ložiskové psoriázy – dlouhodobá účinnost prokázána

Secukinumab in moderate to severe plaque psoriasis patients – sustained high efficacy proved

Petra Fialová

 

Role praktického lékaře v péči o pacienty s chronickou hepatitidou C

The role of general practitioner in the care of patients with chronic hepatitis C

Petr Husa

 

Jak a proč dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin a diabetes mellitus

How and why to achieve a target LDL cholesterol levels in patients with peripheral arterial disease and diabetes mellitus

Vladimíra Fejfarová

 

Nutriční péče v domácím prostředí

Home artificial nutrition

Michal Šenkyřík

 

Medik roku 2018